320 HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. uitgevoerd. Aan het eind van de zomerdienstregeling van 1870 staat de bepaling: „Van 5 uur zooveel mogelijk gelegenheid tot vervoer van de stad; evenzoo van 7 uur van het Badhuis tot zoo lang en zoo laat, als er een genoegzaam aantal passagiers aanwezig is.” 19 September werd er in dat jaar een verminderde dienst ingevoerd; de laatste rit (9 u. van Scheveningen, 9.35 van Den Haag) had daarna alleen plaats bij muziekuitvoeringen. Zoo bleef de zaak gaanlangzamerhand werd er drukker gereden, tot na de reorganisatie van 1877 (waarbij de na 1867 gescheiden Delftsche tram weder aan de H. T. M. kwam) en na de verbreeding der Lange Poten, er bij de bestaande diensten d.w.z. ’s zomers langs beide wegen, ’s winters alleen langs den ouden een lijn Sche veningen BadhuisHollandsche spoor kwam met vertrek van het Badhuis om 7.30, 10 u. ’s morgens; 12.30, 3.30, 6.20 en 8.38 ’s middags en van het Hollandsche spoor om 8.37 en 11.15 ’smorgens; 1.30, 4.30, 7.30en 9.50’savonds; de oude Hagenaars zullen zich dezen dienst, die aan het Hollandsche spoor eindigdevóór het hotel Neuf, nog wel herinneren; lang heeft hij niet bestaan: reeds in October 1881 reed hij niet meer en zijn standplaats bij het Hollandsche spoor bleef ongebruikt in wezen tot aan de verbetering van den toestand aldaar na 1886. De nieuwe combinatie zien wij nog meer veranderingen maken de dienst over den nieuwen weg, die ook ’s zomers niet veel opleverde, werd ’s winters tot aan de Sumatra- straat gestaakt; die door het dorp uitgebreid tot een geregelden 71/2 minuten- (’s zomers) en kwartierdienst (’s winters) in 1880 en van 1882 af van de Protestantsche kerk; na 1885 verschijnt Js winters reeds een 10 minuten dienst van het dorp, en een halfuurs-dienst van het Bad huis, in 1887 zien wij een dienst KurhausNoordwal ingericht, die ’s zomers met de voornoemde lijn langs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 355