HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. 321 21 den Schev. weg naar het Plein op het traject Anna Pau- lownastraatKurhaus een 3s/i minuut vormt; in dit jaar reed voor het eerst de befaamde accumulatorentram, die, op één uitzondering na, ’s winters geregeld geslapen heeft, en in 1900 is het verkeer reeds zoo druk, dat men ’s zomers- avonds nog om half twaalf uit Scheveningen weg kon, en dat er ’s winters een 7^ minutendienst werd uitgevoerd op het traject PleinProt. kerk. De electrische tram had toen reeds de dienstregeling, die zij gehouden heeft tot haar laatsten dag: in Juli en Augustus tot half 9, in Juni en September tot half elf om het half uur, daarna tot half een en na kwart over 8 om het kwartier; in den tusschentijd om de 7I minuut. Waren er meer reizigers, dan werd een tusschendienst KurhausJavastraat uitgevoerd. De 14 accumulatorwagens naar men zegt waren de 8 eersten te Brussel afgekeurd zijn na 1904 totaal van het tooneel verdwenen, door niemand betreurd. Na de concessie van 1886 werd het paardentrammaterieel geheel vernieuwd met uitzondering der open tramwagens, die, eerst opgeborgen, later 2 aan 2 aan elkaar gehaakt en met twee paarden bespannen, in dienst blevende wagens voor hen in de plaats gekomen, voor den geregelden dienst, zijn de nog in gebruik zijnde kleine en middel soort open wagensde kleine, die voor 20 personen zitplaatsen hadden, werden met één, de groote met zit gelegenheid voor 28 reizigers, met 2 paarden getrokken; de laatste waren, wat hun onderstel betreft, reeds eenigszins gebouwd om later als aanhangwagens te dienen. De tarieven zijn nogal eens gewijzigd; eerst 35 ets., waren zij in 1870 (zooals hierboven beschreven) vóór half zes 20, na dat uur 25 ets.; in 1880 was daarbij gevoegd een tarief van en naar „Klein Zorgvliet” (Hotel Promenad'e) ad 10 t) Tevens werd toen bij mooi weer een kwartierdienst Kurhaus Plein uitgevoerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 357