322 HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. resp. (na half zes) 15 ets; en 1881 waren er 4 secties: VijverbergAnna Paulownastraat, Anna Paulownastraat Hotel Promenade, Hotel PromenadeR.-C. kerk en R.-C. kerkBadhuis; voor elke sectie betaalde men 5 ets., doch na half zes 7V2 ets.; de geheele rit kostte dan 25 ets. Met den winterdienst in dit jaar werd het eindpunt naar het Plein overgebracht, en het aantal secties tot 3 verminderd, met als eindpunten der secties Anna Paulownastraat en .Ingang Dorp”in 1882 treedt dan voor het eerst het sectie- tarief van 5 ets. te voorschijn met als sectie-eindpunten Mauritskade, Anna Paulownastraat (’s zomers teruggaande Laan Copes v. Cattenburg), Hotel Promenade en Prot. kerk (’s zomers van het Badhuis de Hangbrug); eerst in 1899 komt daarbij de eendaagsche retours „Ingang Dorp” Anna Paulownastraat en Anna PaulownastraatKneuter dijk (later Plein). Op den nieuwen weg werden in 1882 de sectie-eindpunten de Kanaalstraat, de Sumatrastraat (later Atjehstraat) en de Pompstationsweg, met dat gevolg, dat men ’s zomers de logés van het hotel Wittebrug geregeld achter de tram aan tot laatstgenoemde halte zag hollen. De accumulatortram had 2 klassen en als sectiegrenzen Javastraat en Witte brug, waarbij echter het tarief voor den localen ritKurhaus Wittebrug op 7'/2 ets. werd bepaald: in de ie klasse be taalde men voor den ganschen rit 5, anders 21/2 ets. meer. Later werden nog overstapkaartjes ingevoerdzoodat men daar, van welk eindpunt in Den Haag ook voor 25 ets., het Kurhaus kon bereiken. Was de Scheveningsche paardentram het eerste ver voermiddel van die soort in ons land, zoo was hetzelfde het geval met de stoomtram; na een concessie voor een paardentram te hebben verkregen, wist de N. R. S. die in een stoomtram-concessie omgezet te krijgen, en 1 Juli 1879 zien wij dat middel van vervoer geopend met een half-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 358