324 HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. V. Het tarief, eerst drieklassig, werd later veranderd in een van twee klassen, waarbij later de sectiegrens in de richting Hollandsche spoor van den Loosduinschen weg naar de Laan v. Meerdervoort en de Anna Paulownastraat werd verlegdhet was toen, zooals het nu nog is en met vrijwel dezelfde kaartjes. Bij het drieklassen-tarief was de Bellpunch” in gebruik. De komst der spoorwegen bracht hier in ’t Haagje nog een ander nieuwtje. Een der diligenceondernemers naar Rotterdam, Jonkers, sloot een overeenkomst met de Hollandsche spoor, waarbij hij zich verbond op elk vertrek naar Amsterdam een omnibus van de Groenmarkt te laten rijden, en na aankomst van den trein een in omgekeerde richting; de billetten de tegenwoordige kaartjes zijn pas in 1857 bij de H S.M in gebruik genomen zouden ook bij zijn kantoor verkrijgbaar worden gesteld. Op dit eerste openbare vervoermiddel, dat de grenzen van Den Haag niet overschreed, kostte de rit 10 ets.; degenen, die een billet naar Amsterdam namen of met de diligence derzelfde onderneming naar Delft of Rotterdam doorgingen, werden voor niets overgebracht; Jonkers liet natuurlijk zijn omnibusjes ook rijden op zijn eigen wagens, die na December 1845 Pas van het spoor station vertrokken. Na de opening der lijn naar Rotterdam opende Koens een soortgelijken omnibusdienst. De wagens van Jonkers verdwenen spoedig daarop van het tooneel en de dienst van Koens werd omstreeks 1864 vervangen door een van de Dutch Tramway company, later van de H. T. M., die 1 Mei 1870 in een advertentie de staking van den dienst aankondigde. Nog later schijnt een zekere P. Verhagen het beproefd te hebben; in het Dagblad van 1 October

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 360