326 HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIXDE EEUW. J) Eerst was de lijn ontworpen van de Wagenstraat hoek Ged. Gracht over de Luthersche Burgwal en de Prinsegracht naar het Westeinde, maar in 1880 werd deze richting gewijzigd in de bovengenoemde; de Raad wijzigde de gevraagde richting BoekhorststraatGroote Markt - Prinsegracht in Boekhorst- straatHerderinnestraat BeestenmarktPrinsegracht. dat de laatste tram om 11,06 ’s avonds van het Hollandsche spoor ging. Maar na de voltooiing der verbreeding van de Lange Poten, op 18 October kon de dienst Hollandsche spoor- Vijverberg worden geopend, en het verkeer wettigde nu een 7 '/2 minuten dienst, vooreerst slechts van kwart voor tien ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. En nu volgt de eene dienst den anderen. 27 October 1880 werd de lijn Hollandsche spoor-Scheveningsche weg in gebruik gesteld met een kwartierdienst, en in het nummer van het Dag blad van 2223 Mei 1881 zien wij in de wekelijksche advertentie de lijn Rijnspoorhoek Lange Poten met een 10-minuten dienst opgenomen; 1 October van dat jaar volgt de lijn Loosduinsche brug - PleinLaan v. Nieuw Oosteinde (zooals men toen nog schreef) met een 7l,L‘ minuten-dienst en een tarief van 2 secties, elk van 71/2 ets. Volgens advertentie van 5 October wordt er dan naast den kwartierdienst van Scheveningen een kwartierdienst tusschen den Vijverberg en de Anna Paulownastraat in gesteld. Bij den'winterdienst van dat jaar (18 October) is het net volledigHollandsche spoorBankastraat met secties van en naar Plein, Hollandsche spoor —Koninginnegracht, 7^2 min. dienst, met sectie-eindpunten aan het Westeinde enden Schev. weg en PleinSumatrastraat uursdienst) met 1 sectie van 7]/2 ets. De winterdienst van 1882 (16 October) geeft een echte omwenteling: er wordt een ceintuurbaan Hollandsche spoor Plein - Koninginnegracht Laan Copes van Cattenburch Anna Paulownastraat Vleerstraat— Hollandsche spoor in-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 363