EEUW. Scheveningen. In i Maart 1900) één tram tusschen meer voldoende, 328 HET VERVOERWEZEN VAN DEN HAAG IN DE XIX DE bewoner van het nieuwe Z.-W.-den Haag kent het lange wachten op den wissel in de Zoutmanstraat, ieder Archipel- bewoner dat op den wissel-Laan Copes en -Noordwal. De eerst zoo stille lijn Laan v. MeerdervoortLaan v. Nieuw Oost-Indië werd later zoo druk, dat er ’s middags eerst een tusschendienst Zoutmanstraat Plein, daarna Laan v MeerdervoortPlein, nog later met doortrekking tot de v. d. Boschstraat, en eindelijk over de geheele lijn werd ingericht. Met het oog op het gebrek aan wissels, heeft men toen het vrijwel eenige feit kunnen bewonderen, dat er geregeld twee trams achter elkander liepen: eerst de electrische tram zou er een einde aan maken.. Ook eigenaardig was bij uitvoeringen in het Gebouw het heen en weer trekken der trams tusschen Plein en wissel-Schenkweg Gedurende den winterdienst van 1896/97 wordt de tot nu toe bestaande halfuurs verbinding Plein—Atjehstraat onderbroken door een 9-tal trams door te laten loopen tot de Wittebrug, die midden in den winter 1899/1900 werd gewijzigd in een geregelden 20-minutendienst Plein Atjehstraat met ’s morgens en ’s avonds zoo nu en dan, ’s middags geregeld doorgaan der wagens tot de nieuw ontstane buurt tusschen Den Haag en den loop van denzelfden winter (ik meen bleek ook het heen en weer loopen van Loosduinsche brug en Stadhuis niet zoodat daar het aantal ritten verdubbelde. Sedert 1883 was het sectietarief van 7L/2 ets. vervangen door een van 5de secties vonden tot het einde van 1900 hun eindpunt aan de Veerkade, het Plein en de Mauritskade voor de tegenwoordige lijn 1, aan den Zuidwal, Noordwal (hoek Prinsestraat) en Scheveningschen weg voor lijn 2, aan den Noordwal, het Plein en den ingang Bosch (ie Van den Boschstraat) voor de groene lijn en aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 365