I thans. Loosduinsche Brug). De laatste paardentram (tusschen Groenmarkt en 1907. Foto genomen op den laatsten dag dat zij gereden heeft. Verzameling „Die Haghe”. De zoogenoemde Fransche tram tusschen 's Gravenliage en Delft vóór Hotel des Pays Bas („station der algemeene Nederlandsche Railroute Maatschappij”). Foto, omstreeks 1870. Uit Joh. Gram: ’s Gravenhage voorheen en Uitg. M. M. Couvée, Den Haag. ••c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 366