HET LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS” 28 FEBRUARI 1834 1909 „Waar Veene- en Spuistraat samenvloeit, Ten minste ongeveer, Daar was. daar is, dat ieder ’t weet De heil’ge. de klassieke grond, Waar Oef’nings wieg vóór jaren stond, De straat, die Gortstraat heet In onze gedachten gaan wij voor eenige oogenblikken drie kwart eeuw terug, om de stille maar dankbare ge tuigen der stichting van ons Genootschap te zijn. Het was ons werkend lid Boele van Hensbroek, die haar ter gelegenheid van het gouden jubilé op rijm bracht, als vermakelijke toelichting van de geestige Chineesche schimmen door het oud-lid van ons bestuur Jan Kruse- man ontworpen. Boele begon met den echt Tolliaanschen regel gij herinnert u zijn Herman de Ruijter voor Loevesteijn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 369