337 22 Bij een andere feestelijke gelegenheid werd er door Oefening nagedanst. Ons oudste lid Kruseman herinnert zich nog levendig dat het in de dagen geschiedde, toen als nieuwe dans de polka was uitgevonden. En gedrukte bescheiden wijzen zelfs uit, dat de heeren Revius en Bool de eersten waren op dien feestavond, die met de splinter nieuwe danswijze met hunne dames voorgingen. Nu zou ons bestuur nóg wel voor zoo iets feestelijks te vinden zijn wat hebben Duncan en Sachetta al geen nieuws doen zienware het niet dat de vrees ons bekroop dat bij gebrek aan heeren de muurbloemetjes al te welig zouden tieren! HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS”. vriendelijk werden verzocht helderop te zingen, wijze „lo vivat”: Het heuglijk uur is daar, Waarop wij met een blijden geest Het vijfentwintig jarig feest Van O. K.K., van O. K. K., Herdenken met elkaar. Den leden heil, den leden heil! Die aan ’t Genootschap trouw, Welwillendheid steeds hadden veil, De kas steeds hielden boven peil. Ja hunner heil, ja hunner heil, Der pijlers van ’t gebouw!” Komt zweren wij. komt zweren wij er waren toen zeker weinig Menniste zusjes lid Aan Oef’ning sympathie! Nog vijfentwintig jaar er bij Bloei O. K. K. gelukkig, blij Een kweekerij, een kweekerij Van rijmelarij, van rijmelarij, o neen! dat staat er niet: Van Kunst en Poëzij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 376