338 fl a fl fl fl fl a a a fl fl fl Tiele, Vosmaer, De Génestet, Ten Kate, Cremer, Margadant. Elliot Boswell, Hofdijk, Pierson, Jar. ten Brink, Doorenbos, Van Westhreene, Jacobson, Jorissen, Gleichman, Laurillard, Beets, Hasebroek, Piet Bruijn, De Veer, over fl fl fl fl fl fl fl fl uit over n Van Oosterzee, Van Vloten, Haverschmidt, Alberdingh Thijm, Veegens, HET GENOOTSCHAP „OEFENING KWEEKT KENNIS”. en andere geestige Met deze laatste herinneringen verwijlen wij reeds bij het goudenfeest van Oefening, toen met 460 leden de bloei van ons Genootschap ter volle middaghoogte was ge komen. Van winter tot winter waren, zoowel uit eigen kring, als van buiten en uit den vreemde, mannen opge treden, die bekend om hunne gave in dicht en ondicht en om hun talent van voordragen een belangstellend en dankbaar gehoor mochten vinden. Zal ik er eenigen noemen met hun onderwerp, om zelfs bij vogelvlucht te kunnen waardeeren wat er, bij de rijkste afwisseling, degelijks in dezen kring ten beste werd gegeven. Isaac da Costa. Rembrandt. St. Nicolaas avond. Arme visschers. De Watergeuzen. Het blinkende hoantje. De Génestet Dood bedaard dichtjes. Maerlant en Melis Stoke, den Ilias van Homerus, den Gijsbrecht van Amstel. Socrates in zijn tijd. Rafaël. Iphigenia van Goethe. Charlotte Corday. De 2de nationale vergadering van Aug. 1797—Jan. ’98. Het museum Wiertz. het hedendaagsche reizen. Weimar. Heinrich Heine. den toestand onzer hedendaagsche letterkunde. Goethes godsdienst. Betje Wolff. Familie en Kennissen. Huijgens en Vondel. Madame Tallien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 377