23 niet minder dan de 19e trotsch op ontdekkingen. En in waarheid, die DE LUCHTREIZIGERS BLANCHARD IN DEN HAAG. 1807. De 18e eeuw was hare uitvindingen en trots was volkomen gerechtvaardigd. De natuurkundige wetenschap was een nieuw tijdperk ingetreden. Zij had opgehouden, het droombeeld van enkele zonderlingen te zijn, zij had zich arrachêe aux arcanes de l’alambic individual, gelijk zij zich had ajfranchie des tyrannies de l’hypothese. De zuiver stelselmatige toepassing van ge vonden natuurwetten was in de plaats getreden van alchimistische speculatiën op gelukkige toevallen. Wiskun digen, natuurkundigen en scheikundigen, vakmannen en leeken, hadden de wereld verbaasd met uitvindingen op uitvindingen, die elkaar hadden opgevolgd in une surprenante filiation de miracles. Geene uitvinding had de wereld meer in beroering gebracht, dan die der luchtballons. Die uitvinding had niets te danken aan het toeval; zij was de uitkomst van scherpzinnige, ja, misschien wel van zeer eenvoudige toepassingen van ’tgeen natuurkundigen en scheikundigen hadden ontdekt, omtrent warmte en zwaarte, omtrent de lucht en de dijférentes espèces d’air, die de 17e eeuwsche alchimist van Helmont voor het eerst met den naam gassen had gedoopt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 392