354 DE LUCHTREIZIGERS BLANCHARD IN DEN HAAG. 1807. Reeds op 11 December van dat jaar werd in Den Haag eene opstijging beproefd. Zie Haagsch Jaarboekje voor 1890 biz. 108. Toen de gebroeders Montgolfier op 5 Juni 1783 in het stadje d’Annonay rrlet den door hen uitgevonden ballon voor de eerste maal waren opgestegen, had de wereld eenvoudig „paf” gestaan. Een nooit gezien schouw spel was haar geboden, een schouwspel, waarin la science was gehuwd met zoo brütalen overmoed, stouter dan nog ooit was vertoond. Het vraagstuk der luchtscheepvaart was aan de orde. Parijs werd ijverzuchtig op d’Annonay. Bij monde van den natuurkundige Charles en met hem van de Rivarol eischten de bewoners der hoofdstad van de wereld: „nous aussi, nous voulons un globe”. En hij kwam. Reeds op 27 Augustus van hetzelfde jaar 1783 konden de Parijzenaars op den Champ de Mars den ballon zien op stijgen, die enkele uren later, als een uit de lucht gevallen monster de boeren van het dorpje Gonesse deed verstijven van schrik. Zelden, nooit wellicht, had eenig schouwspel op heel de bevolking van Parijs zulk een overweldigenden indruk gemaakt als dit. Onmachtig zijn de bladen van die tijden om het enthousiasme te beschrijven, dat zich uitte in een wild en schier eindeloos gejuich. Tal van natuur kundigen en ook tal van gelukzoekers en waaghalzen wierpen zich op de nieuwe uitvinding. De bestuurbaarheid van den ballon werd als eene zaak van slechts korten tijd beschouwd. De luchtreizigers Romain en PilStre de Rozier vielen als de eerste slachtoffers der nieuwe uit vinding. Maar onder dat alles bleef de belangstelling in onverminderde mate bestaan. De Aerostat bleef bijna eene halve eeuw lang van het publiek een der meest gewilde middelen van altijd nieuwe emotie. En de Ségur zong van de koene luchtvaarders

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 393