DE LUCHTREIZIGERS BLANCHARD IN DEN HAAG. 1807. 355 Quels honneurs vont payer leurs efforts glorieux? Eux-mêmes ont marqué leur place Entre les hommes et les dieux. Een der eersten onder de stoutmoedige luchtschippers was de Franschman Nicolas Francois Blanchard; ge boren in 1738 te Andelys in het departement Eure. Op den 4en Maart 1784, vloog hij in gezelschap van Dr. Jeffries met zijn ballon het Kanaal van Dóver naar Calais over, welke ongehoord overmoedige daad hem wereldbe roemd maakte. Reeds op 26 Augustus 1786 steeg hij voor de 14e maal op. In 1796 deed hij te New-York zijne 46e luchtreis. In de eerte dagen van April 1807 begaf de reeds zeer bejaarde Blanchard zich in gezelschap van zijne jonge vrouw naar Den Haag. Deze laatste, die in stoutmoedig heid voor haren man niet onderdeed, zoude aldaar hare 105 opstijging gaan ondernemen, nadat zij op 5 April te Antwerpen hare 9e luchtreis met groot succes en onder algemeene toejuiching had volbracht. De belangstelling der Hagenaars was groot. Hoewel zenuwschokkende wereldgebeurtenissen in deze dagen elkaar in snelle vaart opvolgden, trok toch de aanstaande luchtvaart hier ter stede meer dan iets anders de aandacht. De Koninklijke Courant, anders uiterst spaarzaam in het opnemen van andere dan politieke en oorlogsberichten, leende hare kolommen tot het opnemen van uitvoerige mededeelingen, betreffende de voorgenomen luchtreis, mededeelingen, waarin mevrouw Blanchard en haren koenen echtgenoot, groote ja soms uitbundige lof werd toegezwaaid. De Koning en zijn hof deden in belangstelling voor de overige bewoners der residentie niet onder, de luchtreizigers mochten zich zelfs in de bijzondere gunst van den Koning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 394