364 VAN EEN AAP IN I 777. venu Dit laatste heeft de heer Vosmaer dan ook gedaan in het bovenaangehaalde werk, dat wel de moeite van het lezen waard is, vooral om de naïveteit, waarmede dit dier beschouwd werd; immers men meende toen meer met een soort wild mensch dan met een dier te doen te hebben. De aap was dus ziek „volgens eene loffelijke gewoonte dezer diergaarden” zegt Vosmaer. Geen wonder! Het arme dier, dat al twee niet onbelangrijke zeereizen achter den rug had, had aan boord onbeperkte vrijheid genoten en had dikwijls met de matrozen gespeeld, van wie het allerlei kunstjes en manieren had geleerd. En na een figuurlijk en letterlijk „zonnig” leven aan de Kaap werd het in een hok gesloten met een ketting om dans ses pattes de devant, dont elle se sert, ainsi que toutes les espèces de singes, comme nous faisons de nos mains, soulevant et repoussant des corps d’un poids considerable Souvent elle donne des marques d’une intelligence plus qu’animale. A l’approche de l’hyver il lui est venu sur la tête &c. plus de poil, et d’une couleur aussi plus noire. D’abord elle avoit assez de vivacité naturelle, quoiqu’avec quelque chose de triste dans son air; mais a present qu’elle paroit être tombée en éthisie, elle se tient fort tranquille et devient extrêmement maigre; de sorte qu’on craint de la perdre, malgré tous les soins qu’on se donne pour lui procurer un bon gïte &c. Il y a plus d’un siècle qu’un pared animal fut envoyé d’Angola a son Alt5 Serme le Prince Frédéric-Henri d’Orange &c &c &c. Mr. Vosmaer se prépare a donner incessamment une plus ample description de celui-ci.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 403