378 VAN EEN AAP IN 1777. had, daar ik dagelijks bijna de eer van UWelEd. bezoek ontfing; ten tweede, daar men UWelEd. eenigejaeren ge- leeden reeds hetzelfde dier in spiritus op Uw verzoek heeft toegezonden, en ’t geen door UWelEd. ontleed is; de ingewanden, ’t is waar, ontbraaken aan dat voorwerp, volgens Uw eigen zeggen, dog dat gebrek is of moet UWEd., als ontleedkundigen, bekent zijn, dat bij afsterven van dit voorwerp te vervullen was, zonder het vorstelijk cabinet van het zeldzaemste stuk te berooven, en daer- toe heb ik of had ik reeds, zonder aenzegging, de noodige schikking gemaakt. Maer nog verder, heb ik deeze Uwe handelwijze ver dient? is dezelve cordaat? ik wil tot nog toe niets meer zeggen. Eenige jaeren geleeden vroeg UWED. de afgestorvene elephant, met bijvoeging, er een scelet voor het cabinet van te maaken; ik heb dien aen UEd. bezorgt. De groote kop van den Kaapsche buffel heb ik UWEd. bezorgt; mij een tweede oerang-outang in spiritus gezonden zijnde, heb ik dien aen UWelEd. bezorgt, ter naesiening van de ingewanden, welke deelen uwe kennis ontbraken. UWelEd. heeft mij gezegt die bedorven ge vonden te hebben; dit is buiten mijn schuld, en ik haal zulks alleen maar aen om te erinneren, dat ik UWelEd. heb willen dienen. Dien wij in spiritus op het cabinet hebben is ons niets nut, als het epidermus op veele plaatzen geheel los en afgevallen zijnde; deeze was ook t’ Uwer dienst, vermits zulks U niet konde hinderen. Enfin, mijnheer, de romp met de ingewanden, zoo in de borst als buik beslooten zijnde, staat bij mij in liquer. Ik hebbe Zijne Doorl. Hoogh. van alles de behoorlijke kennis gegeeven en hebben deszelfs eijgene hooge ordres ontfangen die aen UWEd. te zenden; oock, met het beslooten water, zulks per as moetende gaan, vrees ik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 417