380 VAN EEN AAP IN 1777- Franco Amsterdam. M. Mazel. Zoo ziet men hoe in ’t jaar 1777 zelfs een doode aap zooveel hartstocht kon opwekken onder eenige hoogge plaatste personen 1 Wel Edele Gestrenge Heer Den Heer Petrus Camper, Professor Honorair op het Illustre Athenaeum der Stadt Amsterdam op Klijn Lankum bij Franeker. Dit kisje koomende van het cabinet van Zijne Doorl. Hoogheid met alle voorzigtigheid te behandelen en te bestellen op de eerstvaarende Harlinger beurtman of bij aldien die met de vorst niet mogt vaeren, op de eerst afreijdende vragt wagen op Harlingen, of daar op geen reijdende, op Franeker. Glas.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 419