’t blijft oranje boven 399 ,,’t is Oranje, ’t blijft Oranje, ’t is Oranje boven”! J. H. Hora Siccama. ’s Gravenhage, Aanvang Mei 1909. Maar zeer zeker zal menigeen in zijn binnenste daaraan de bede toevoegen: „de Heer behoede Moeder en Kind”. functiën, de uitreiking van standaarden in de Maliebaan, de eerste hoffeesten door Haar bijgewoond, de eerste „passade” door Haar gehouden, en dan de plechtigheid Harer inhuldiging, bezield door het Koninklijk woord der achttienjarige Vorstin, zelfbewust en toch zoo bescheiden, eenvoudig en toch zoo ontzachlijk hoog verheven; en daarna de terugkeer van Hare Majesteit in de Residentie, waar men vervolgens het voorrecht heeft gehad Haar te zien als gelukkige bruid, als van vreugde stralende echt- genoote en waar zij nu het geluk kent moeder te zijn gewordenHoe haakt de Hofstad om Haar als zoo danig hulde te mogen bieden, en de jonggeboren prinses te mogen aanschouwen, die eenmaal geroepen zal worden de traditie voort te zetten, welke door de Koningin Zelve zoo hoog wordt gehouden. En, wanneer nu eerlang het oogenblik zal zijn gekomen, waarop men het groote voorrecht hebben zal prinses Juliana ten doop te zien dragen, dan zal opnieuw de kreet mogen los barsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 442