UIT GROEN’S OUDERLIJK HUIS. van en het daar blijkbaar Onder degenen, die in het laatst van 1813, hunne huizen ter beschikking van het voorloopig bewind had den gesteld, behoorde ook Groen’s vader, Dr. Petrus Jacobus Groen van Prinsterer. Bekend is het hoe, den 4 December, de Pruisische generaal Friederich Wilhelm von Bülow, die, door zijne overwinningen op Oudinot en Ney, bij Grossbeeren en Dennewitz, zooveel tot Napoleon’s val bijdroeg, bij hem zijn intrek nam, maar ik vond, tot dusverre, nergens vermeld, dat de doctor en zijne huisvrouw, in die dagen nog andere, vreemde bevelhebbers gastvrijheid hadden verleend. Daarom scheen het mij niet onaardig hier twee brieven den Russischen majoor Marklay mede te deelen, die, toen ook, een tijdlang in de fraaie woning op den Korten Vijverberg gewoond heeft goed heeft gehad. De majoor behoorde tot de voorhoede van het leger van generaal Benckendorff en commandeerde de afdeeling kozakken, die in den vroegen morgen van den 24 November voor Amsterdam, was verschenen om die stad in naam der geallieerden, te bezetten. Hij was een beschaafd, vrien delijk man, aan wiens taktvol optreden Kemper en Fannius

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 443