N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° 36. N° 37. N° 38. N° 26. N° 27. EENE ZEVENTIENDE EEUWSCHE LOTERIJ. 4°7 Jacht J. C. OvERVOORDE. i7- 18. 19. 20. 21. 22. 23- 24. 25- deze Verclaringhe”, hetwelk in mijn plano vel papier op te hangen of 39- 40. 41. 42. 43- 44. 45- N° 46. N° 47. N° 48. N° 49. Den derden prijs is een Jacht van Diana van Jordaen voorschreven, met een schael weecht 9 oneen. Den vierden prijs is een lot oock van Jordaen, ende voorts yegelijck op zijn numero gestelt, als hier volcht ende men openbaerlick sien mach op elck bort ghestelt. N° 28. 29. 30. 3i- 32. 33- 34- 35- 5- 6. 7- 8. 9- 10. 11. 12. 13- 14. 15- 16. Voor een gulden sal men hebben 7 loten ofte het lot drie stuyvers.” Het origineel van bezit is, is aan een zijde gedrukt op een en schijnt bestemd geweest te zijn om aan te plakken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 450