DEN HAAG IN 1567. 413 M‘ Peter van Meurs. D.i. verborgen. waeren die meestendeel van dien verdorven ende nyet wel leesbaer, als die noch jegenwoirdelick zijn, ende stoncken als een crenghe, sulcxs dat doerdien veel zegelen vaneen spouden. Seyde voorts, dat eer die voorseyde brieven gevlucht *1 waeren, hij, deposant, ter requisitie van den administrateur Hoffslach voorseyt, copie auctentijcke van bijnae alle de voorseyde brieven gemaect heeft. Ende want men van allen saicken schul- dich es, der waerheyt getuygenisse te gheven, des versocht zijnde, soe hebben wij 't gemeen seegel ten saecken van Den Hage hyeronder up gedaen drucken opten xxmien Aprilis anno xvc een-ende-tseventich. Ende was ondergeteyckent M. Benninck, wezende opten spacium gedruct een groen zegele, bedect met papier.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 456