SCHOTSCHRIFT EN SPOTDICHT OP KONING LODEWIJK NAPOLEON EN KONINGIN HORTENSE. „OP DE BEDESTOND. De Sugten der Burgery. De roem van Neerlands Braven Sugt onder Dwingelandy. Verdoemd die Konings slaven. Viva lang leeft de sesde Willem, die voor de vrijheid sugt. De eerlosen Koning, Eerlang uit Neerland vlugt. Schrijft bedestond stomme honden. Wij volgen het spoor der Spanjaarden.” 17691849. 2) Aanwinsten 1900 XXIII n°. 34 Rijksarchief te ’s Gravenhage. Op den avond van Koning Lodewijk’s dertigsten ver jaarfeest, den 2óen September 1808, werd een spotdicht tegen het Mauritshuis en een schotschrift tegen den lan taarnpaal op den Langen Vijverberg te ’s Gravenhage aan geplakt. Den daaropvolgenden morgen werden zij door de politie afgescheurd en de afschriften ervan aan den minister van Justitie en Politie Mr. C. F. van Maanen te Amsterdam toegezonden onder wiens nagelaten papieren beide paskwillen berusten. 2) Beide documenten zijn zeer schimpend en kenmerken den geest van ’s konings tegenstanders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 457