wcccC D. S. Thans in het bezit van Jhr. Mr. V. de Stuers. Het terrein waarop het vrouwen-convent van St. Marie in Galileën gelegen was, werd ongeveer begrensd door de tegenwoordige Poten, Hofspui, Houtmarkt en Houtstraat. Op een veiling van boeken op n Februari 1909 ge houden door Van Stockum’s antiquariaat kwam onder n°. 340 een op perkament geschreven Hollandsch ge bedenboek voor dagteekenende uit het laatst der XVe eeuw, zooals o.a. blijkt uit de aanhaling van een aflaatbrief, gegeven door Paus Sixtus „in den jaer ons „Heren MCGC ende LXXXI des XV dages in den win- „termaent, des morgen ter VIJ uren”. De lederen band is vier malen bedrukt met een voorstelling van de mis van St. Gregorius. Op het schutblad leest men „Dit boec hoort tot Sinte Marien in Galileen in den „Hage totten besloten susteren Marietgen Claesdochter. „Dit boec hoort tue Geertruyt Jacobsdr. „Sij heft vermangelt tegen Barbar Antonisdr. om een „ander getijboec dat haer vrienden hadden laten scriven „ende betalt. „Dyt boek hoort toe Achate Geversdochter. „Dit boek hort toe Hendrick Pietersen van Ree”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 462