KRONIEK VAN HET JAAR 1908. 1 Jan. 3 15 16 20 H 21 22 W. H. F. Vogel, oud 73 jaren, van administratie bij de Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland viert zijn 25-jarig jubileum als ontvanger der gemeente ’s Gravenhage. Nieuwjaarsbal ten Hove. Avondfeest der Haagsche Ijsclub. Schaatsenwedstrijd op de Ijsclub van onder officieren en minderen van het regiment Grena diers en Jagers. Overleden W. J. Geerling, oud 79 jaren, oud- hoofdcommies bij het Hoofdbestuur der Pos terijen en Telegrafie en bekend wegens zijne op aardrijkskundig gebied bewezen diensten. Overleden J. J. Hintze, oud 67 jaren, oud- dirigeerend paardenarts met den rang van luitenant-kolonel. De Gemeenteraad besluit tot afkoop voor een som van 150,000 van het recht, dat de Maat schappij „Houtrust” heeft om van de Gemeente- eigendommen in de Westduinen zand te halen of te doen halen. Overleden oud-hoofdinspecteur Marine. Overleden Ph. Verhagen Metman, oud 71 jaren, sinds 1875 burgemeester van Rijswijk (Z.-H.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 463