KRONIEK VAN HET JAAR 1908. 4'21 24 Jan. 25 29 2 3 de Waalstraat van verschillende perceelen voor van de Kortenaerkade naar Overleden R. W. D. Heijligers, oud 86 jaren, van 18751887 auditeur-militair. Militair ijsfeest, aangeboden door II. M. de Koningin aan het garnizoen, op de wateren, behoorende tot het Huis ten Bosch Overleden H. A. Baron Clifford, oud 57 jaren, opper-hofmaarschalk van H. M. de Koningin. Febr. Op plechtige en feestelijke wijze wordt het 150- jarig bestaan der Loge l’Union Royale in het Vereenigingsgebouw aan den Fluweelen Burg wal gevierd. Overleden J. Kuyper, oud 86 jaren, oud-rijks- ontvanger, eerelid van „die Haghe”. De Gemeenteraad benoemt tot regentessen van het Burgerweeshuis Douairière Mockvan Spengler, mevrouw Bee- laerts van BloklandGevers Deijnoot, Baronesse van VredenburchHavelaar; en tot regenten: Jhr. Mr. J. F. Schuurbecque Boeije, Jhr. Mr. W. Th. C. van Doorn en W. van Marken; tot hoofd der school aan de Vlietstraat no. 10 E. Vrieze; tot hoofd der school, tijdelijk gevestigd Em- mastraat no. 42 W. Koops; tot hoofd der school aan no. 32 J. van Andel; tot leden der Commissie van Toezicht op den Gemeentelijken Handelscursus N. van Vliet, H. Flijmans, B. van der Esch, Dr. H. Blink en K. ter Laan. Hij besluit: tot aankoop de doortrekking de Zeestraat;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 464