KRONIEK VAN HET JAAR 1908. 423 12 17 22 24 V 26 24 26 Febr. directeur der In de Laan van Meer- aanvang der werken van den strandmuur te bespoediging van den voor de doortrekking Scheveningen tot het nemen van een proef met politiehonden. Febr. Het 3e regiment Huzaren defileert op een wan delrit ter gelegenheid van het 46-jarig bestaan van het regiment voor FI. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik. Overleden Jhr. Mr. W. Six, oud 78 jaren, oud- Gemeente-secretaris van ’s-Gravenhage en oud- minister van Binnenlandsche Zaken. Mr. J. G. S. Bevers en Mr. M. J. C. M Kolk man geven den Raad kennis, dat zij door hunne benoeming tot minister ophouden lid te zijn van dat college. Dr. J. Th. Mouton benoemd tot tijdelijk wet houder. Overleden Aug. Belinfante, oud 66 jaren, be kend boekhandelaar en uitgever alhier. Overleden Dr. M. J. Bouvin, oud 62 jaren, bekend oogheelkundige en richting voor ooglijders aan dervoort. Jaarvergadering van „dieHaghe”. Verkiezing o. a. van Aug. Sassen tot lid van het Bestuur in de plaats van wijlen kolonel Ort. De Gemeenteraad besluit tot vaststelling eener Verordering op het Gemeentelijk Werkloozen- fonds. Door de welwillende beschikking van den direc teur der Electrische Centrale worden de leden van ,,die Haghe” in de gelegenheid gesteld die inrichting te bezichtigen. FI. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 466