KRONIEK VAN HET JAAR 1908. 425 6 7 V 12 13 27 30 tot aankoop van het perceel Willemstraat n°. 3. van het commando over het regiment en Jagers door kolonel Baron van 24 Maart Overdracht Grenadiers Voorst tot Voorst aan kolonel Tonnet. Dr. C. Lely gekozen tot lid van den Gemeenteraad. H. Hertogin Marie van Komst van H. K. Mecklenburg-Schwerin hier ter stede. De Gemeenteraad verleent op zijn verzoek eervol ontslag aan dr. E. H. Groenman uit zijne betrekking van directeur der H.B. S. met 5-jarigen cursus aan de Stadhouderslaan. Hij besluit tot verkoop voor afbraak van de perceelen Oude Molstraat nos. 1 en 3, Groote Hal- straat nos. 1 en 3 en Groenmarkt nos. 11 en 13. 4 April. De eerste wetenschappelijke ballontocht van „der Ziegler”, uitgaande van de Nederlandsche Ver- eeniging voor luchtscheepvaart heeft plaats van het terrein Zorgvliet aan de Stadhouderslaan. De Gemeenteraad besluit Burgemeester en Wethouders te machtigen aan den majoor-eerstaanwezend ingenieur te berich ten in verband met een plan tot verbouwing der Alexanderkazerne, dat het Rijk de bevoegdheid mist om op de open erven zonder speciale ver gunning der Gemeente als eigenaresse, nieuwe gebouwen op te richten. Bij de herstemmingen voor den Gemeenteraad worden gekozen E. Deen met 2493 stemmen en Mr. M. W. F. Treub met 2530 stemmen. 25-jarig bestaan van de Haagsche Courant. De Gemeenteraad benoemt: N. Waterbolk tot leeraar in geschiedenis en aardrijkskunde aan de H. B. .S. met 5-jarigen cursus aan de Waldeck-Pyrmontkade;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 468