436 KRONIEK VAN HET JAAR 1908. 9 12 14 19 H 22 23 van het Metalen der Kleij, ruim 97 voor en der 7 Nov. Overleden de laatste drager Kruis (3 e Sectie) J. van jaren oud. A. Smit neemt ontslag als lid van den Gemeente raad. De Gemeenteraad benoemt tot gemeentearts H. A. Hoeffelman; tot hoofd der school aan de Korte Lombard- straat No. 4 J. Mulder. Hij besluit de perceelen Prinsegracht nos. 48/50 af te breken en aldaar te stichten een gebouw de diensten der openbare reiniging keuring van eet- en drinkwaren. H. M. de Koningin keert van het Loo in de Residentie terug en begeeft zich ditmaal te voet van het Staatsspoorstation naar het paleis in het Noordeinde. Overleden M. Hijmans van Wadenoijen, oud 74 jaren, van 1889 —1895 lid van den Gemeente raad, lid van de Provinciale Staten van Zuid- Holland. Overleden Mr. P. L. F. Blussé, oud 90 jaren, staatsraad in buitengewonen dienst, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Overleden A. G. Bodaan, oud 67 jaren, de nestor der Haagsche notarissen, oud-lid van den Gemeenteraad. De Gemeenteraad benoemt tot leeraar in de staatswetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor meisjes, J. B. Stokvis; tot lid der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs C. J. de Vriesen en Dr. J. J. Attema.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 479