KRONIEK VAN HET JAAR I908. 440 Bevolking op ji December 1908. Totaal 259.012 Mannen Vrouwen E. Evers, Secretaris. Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Ontvanger. 140.901 Mr. Th. H. de Meester. M. de Mos Jzn. Dr. J. Th. Mouton. A. J. C. Baron van Pallandt. E. L. A. Penn. P. van Pijlen. Mr. H. A. van Raalte. W. A. Schroot. J. A. Sillevis L.W.zn. A. Smit. Mr. W. J. Snouck Hurgronje. J. L. van der Toorn. Mr. M. W. F. Treub. S. Vas Dias. H. C. Vegtel. J. H. Warneke. C. D. Wesseling. P. F. Mr. J. A. H. Baron Een vacature. van Wieringhen Borski. van Zuylen van Nijevelt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 483