ZAAK- ÉN NAAMREGISTER. A. 197 197 12, 13, 51, 52 226 Arentsz. (Aris) Arisdr. (Meijnsgen) Arnemuiden. (Grafelijk kasteel te) 142 Arnemuijden. (Maria van) 142 (n 4) Arnt, foi ier190 Albrecht, zoon van hertog Al brecht van Beieren Alexander, prins der Neder landen. (Geboorte en doop van) Alfen. (Dire van). 38 e. v. 68 bladz. Altaar van St. Nicolaas in de Hofkapel Altaar voor Onze LieveVrouwe in de Hofkapel197 Altaar van St. Yvo in de Hof kapel Altaar der Zeven Weeën in de Hofkapel197 Amalia van Solms. (Prinses) 386 Amerongen.(Grafelijk kasteel te) 142 Ameshoff. (Mevrouw) 305 Ameshofl’, president-directeur der N. R. S305 Amorie van der Hoeven. (A.des) 334 Amsterdam. (Postwagen op) 284 Andre. (Pieter)65 68, 70 Angelo. (Lancelot)71 11, 47 1 Anhalt. (Henriette Amalia van) 390 Aelbrechts. (Magdaleentgen) 68 Anna Paulowna. (Koningin) 395> 398 155 Allert, vleeschhouwer184 Altaar van St. Andries in de Hofkapel197 Aelbrechtsberg. (Grafelijkjacht huis te)141, 229 Aeltje Cornelis7; 37 Aenritzgelt” bij de werving van een ruiter in 1622. Aicard. (Jean)339 Aken. (Van), antiquair te Leiden 273 Alberdingk Thijm. (J. A.) 338 Albertine Agnes, gravin van Nassau. (Geboorte en doop I Galileën419 van)387. 389, 390 Arckel. (Heer van)228 239, 264 Albrecht van Beieren (Hertog) Arckel. (Jan van) 225 (n) bladz. Abcoude. (Heer van) 264 Abdij van Egmönd. (Verwoes ting der)408 Abdij van Rijnsburg 221 Accumulatoren-tram. 321, 322 Achate Geversdochter, zuster van het Convent van St. Maria in Galileën419 Adres van Haagsche schutters in 1786110 Adriaensz. (Garbrant), notaris klerk Adriaentge Claesdr. Aeftje Dircxdr Aelberts. (Marijtgen) .11, -396 Annaland. (Johan Doublet, heer van St.) Annitge Jacobsdr28 Annocqué. (Cornelis Jansz.) 53 34 Anthoniusorde. (Instelling der St.), door hertog Albrecht van Beieren Antonisdr. (Barbar), zuster van het Convent van St. Maria in Galileën 2-vrcK.ei. ^neei van; 2 1 Arckel. (Jan van) 113—268 Arent Maertensz., wielmaker 68, 70 174, 241 Arentsburg. (Opgravingen op) 274 e.v. 68, 70 68

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 484