B. 442 45 359 van Augustijnss. (Jan) 235 59 38 122 (n 2) 214 114 47 400 413 334 58 Baernaerd, ,,lombaerd”te Ber gen Bakhuizen van den Brink. (Dr. R- C.) 333 Bakkersgilde te Amsterdam 38 Bakkersgilde te’s Gravenhage 38 Bakkerij. (Grafelijke), onderher- tog Albrecht van Beieren Ballois. (Aelbert Jansz.) Bank van Leening. (Contract over de bediening van de) Banninck. (Jan), „coeckebacker” 7, Barbar Antonisdr., zuster van het Convent van St. Maria in Galileën419 Barbenchon. (Heeren van) 130 (n 1) Barbier” aan het hofvan her tog Albrecht van Beieren 158 Bardesen. (De), Zie Bardesius Bardesius. (Aelbrecht), luitenant 6, 33 65, 66 68, 70 35° 18, 68 Beeck. (Herman van der) Beeloo Beest, van der)405 Beets. (Mr. Johan), chirurgijn. 50 Beets. (Dr. Nicolaas). 334, 338, 345348 Beieren. (Hertog Albrecht van) 113—268 hertog bladz. Aryaentge Pieters., dienstbode 7, 37 Attest van een dokter om de baden te Spa te gebruiken in 1696 Augustin, Fransch lucht reiziger Augustin, „de spreker Dordt”216 Augustijn Pietersz., spiesmaker 24. 25 24, 25 Barentsz. (Stevenitgen) Barentsz. (Cornells) Barnouw. (Dr. A. J.) Bart Cornelisz Bauman zie Bouman. Beddekamer of „foyrie” van hertog Albrecht van Beieren 190 Beden uitgeschreven door her tog Albrecht van Beieren 234 Beieren. (Dood van Albrecht van)266 Beieren. (Jan zonder Genade elect van Luik, hertog van) 140. 172, 247 Beieren. (Het grafelijke leven te ’s Gravenhage tijdens her tog Albrecht van) 111268 Beieren. (Jonkvrouwe van). 214 Beieren. (Lodewijk van),keizer van Duitschland Beieren. (Mevrouwe van) Benckendorfl, generaal dei Kozakken Benninck. (M.). Bennink Jansonius Benten. (Juffrou van) Berck. (Jonkheer Caspar van), kapitein11, 45 Berckel. (Van), pensionaris van Amsterdam85, 105 Berenbak, bekend patriot .110 Berg. (Simon van den). 334, 348 Bergen op Zoom. (Grafelijk huis te) 143 Bergh. (Helvetius van den). 333 Bergh. (Sam Jan van den). 332, 335, 336> 34° Bertelmeus, „de grebber” 204 Berwaerde. (Adam van). 167 (n 1) Betge Moer zie Jonckers. Beuderen. (Van), apotheker 18, 66, 67 Beverweert. (Lodewijk van Nassau, Fleer van) 15 (n 3). 16 Beijma. (C. L. van). 99 Beijnen. (Dr. L. R.) 333, 340, 34L 351 bladz, 31 334 (Abraham Lenaertsz. der)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 485