443 353 e. v. 35° geschutgieterij. Bodaan. (Wed. L.) 306 45 28 243 43 bladz. Bielke. (Henderick), overste, later rijksadmiraal van Dene marken 20, 20 (n 1), 74 Bigot, stalmeester van prins Willem V372, 373 Bisschop van Utrecht. 215 Blanchard. (Mevrouw), lucht reizigster. 355 e. v. Blanchard. (Nicolas Francois), luchtreiziger Bleiswijk. (Pieter van), raad pensionaris Blink. (Dr. H.) Blois. (Guy van), heer van Schoonhoven, Gouda, enz., 123 (n)> T42 187 van 96 35° bladz Bool. (H. J.)337 Borduurwerker van de hertogin van Beieren188 Borselen. (Florens van), burg graaf van Heusden 133 Borselen. (Klaas van). 142 (n 4) Borselen. (Raes van) 142 (n 3) Borsman. (Cornells), procureur 62 Bort. (Pieter Claess van der), schoenmaker37 Bosboom. (Johannes) 334, 348 Bosboom. (Nicolaas) 332. 335, 336 Bosboom-Toussaint. (Mevr. 345,347 Bosch. (Huis ten) 356, 361, 393 Boshuijsen. Aryaen Jansz. van), koopman53 „Botelgier of bottelier” aan het hof van hertog Albrecht van Beieren157 Bottelarij. (Grafelijke). 114,186 Boudewijnse, bekend patriot 110 Boudijn „de pensenier” 184 Boudijns. (Jan)141 Boulaardm Bouman. (Johan Theodoras), kapitein37 Bourgondie. (Margaretha van). 172 Bout. (Adriaen Jansz. den). 68, 70 Boutesteijn. (Johan), notaris 22, 23 B ou verij” of boerderij van her tog Albrecht van Beieren. 198 Boys. (Jaques du), gezegd Gas con12, 48 Brabant. (Johanna, hertogin van) 142, 231 Brabant. (Mevrouw van). Brand op het hof Branden in verschillende steden in Holland120 (n 2) Brandenburg. (Frederik Wil helm, keurvorst van) 386 Brandenburg. (Lodewijk de Ro mer, markgraaf van) 122 (n 1) Brandenburg. (Otto, markgraaf van)232 Brandsenburg. (Van), kamer heer van prins Willem V 373 Blois. (Heer van) Blois. (Jan van), heer Schoonhoven, Gouda, enz., IT5> I25> [3°, T3° (m) 221, 236, 242, 246, 256 Blok. (Dr. P. J.), hoogleeraar te Leiden Blom. (Jacobus), directeur der - 9° Bock. (Pieter), notaris 76 .288 Boele van Hensbroek. (P A.M.) 33L 34°, 341, 347, 35° Boerderij of „bou verij” van her tog Albrecht van Beieren 198 Bogaers. (A.)334 Bogaert zie Bogart. Bogart. (Joris Jansz.). Bohe. (Jelijs) Bohemen. (Elizabeth, koningin van)384 Bohemen. (Elizabeth, prinses van)387 Bohemen. (Frederik V van de Paltz, koning van) .33, 42 Bol.(Adriaen Cornelisz.), schip per op Leiden 68, 70 Bol. (Cornells Cornelisz.) 68, 70 Bonnaecorso Pitti .2i8(n) Boogaard. (F. H.) „dilettantcom- ponist.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 486