c. 444 bladz. 68, 70 van), Cohen Stuart. (L.) 212 141 Calisch. (E. M.) Camerlinck. (De meester), 217 3°3 400 259 419 68 f 205 7° 4°5 (n2-) 40 Derek van der) Caroline, prinses van Catharina, dochter van hertog Albrecht van Beieren 124 (n), i4°> 171 Cathellijne, vrouwelijke kwak zalver 9, 10, 41, 42 Cats. (Willem van), boschbe- waarder Caulerie. (Joris de) Chapelle. (Mr. Ph. la). Charles, natuurkundige Chijs. (Huych Lenaertsz.) Claes „buersemaker” Claes „de vleijshouwer” Claes „engel Gods” Claes Fransz Claes „panetier” Claesdr. (Adriaentge) Claesdr. (Marietgen), zuster van het Convent van St. Maria in Galileën Claesgen Cornelisdr. Claijs „van den houte” Cleck. (Sier Maertensz.) Cleef. (Maarten van) Clermont. (Susanna van) Cleve. (Margaretha van) 123 (n) 127, 171 Cley. (Jan Cornelissen van der) 33 Click. (Claes Maertensz.) Coemans. (Dirck Jacobss) 4° Coenraet „des graven sot van Vlaendren" Camper. (Petrus), professor ho norair a/h. Athenaeum te Amsterdam365 e. v. Cantelom. (Jan), smid 44 Capellen tot den Poll. (Joan 99, IO3> 112 1 Oranje 391 333 van hertog Albrecht van Beieren 156 bladz. Brandwijk. (Huis van). 383 Brederode. (Heer van) 125, 215, 264 Brederode. (Hendrik van) 408 Brederode zie Brederoede. Brederoede. (Willem van) 7, 35,38 26 Campbell. (Dr. M. F. A. G.) 347, 348 130 (n) 64 17,66,67 35° 354 45 192 184 156 68, 70 248 68 Bremans. (Jan Danielsz.), hoef-" smid Breye. (Jan) Breymans zie Bremans. Brieg. (Margaretha van) Brielle. (Grafelijk huis te) Brink. (Dr. Jan ten) 338, 348 Brittenburg. (De)273 Broeck. (Jan Jaspersz.vanden) 15, 16, 54, 55 Bronsvelt. (Willem), solliciteur 7, 35—37 Brouwers. (J. W.), pastoor 339 Brouwhuis van hertogAlbrecht van Beieren 184 Bruggen. (Pieter van der), val kenier 70, 72 Brugmans. (Dr. H.), hoogleeraar te Amsterdam 343, 350 Brunswich zie Brunswijk. Brunswijk. (Graaf Christiaan van)6, 33 Brunswijk. (Hertog Erik van) 408 Brunswijk Wolfenbüttel. (Lode- wijkErnst, hertog van)8o,84,3Ó6,374 Brussel (Grafelijk huis te)145 Bruijn. (Frans Maertensz. de) 68, 70 Bruijn. (Piet)338 Brye zie Breye. Bueren. (Johannes van),notaris klerk 33 Bull. (A. J. de), dichter 334, 347 Bülow. (Friederich Wilhelm von>, Russisch generaal Burggraaf van Leiden Bussemaker. (Dr. C. H. Th.), hoogleeraar te Leiden. 350 Busso en Comp. (Nieuwe Ant- werpsche postwagen van) 289,294 Butendijck. (Reynier van), notarisklerk26, 52 Buijtendijck zie Butendijck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 487