D. 445 348 288 224 2IÓ Delft. (Grafelijk huis te) Delft. (Belegering van), door hertog Albrecht van Beieren 259, 260 283 bladz. I40 14 333 5. 30, 3i 5- 3°, 31 7°, 72 35° iï, 45 Dam. (Philips Doublet gez. van) 12, 51 Dam. (Philips de Voocht gezegd van) .Dam van Isselt. (E. W. van) Damen. (Christoffel) Damen. (Johannes) Damme. (Dr. Isaacq van) zie Van Dam. Danckelmann. (Freule) 365, 366 Dankadres aan Prins Willem V in 178288, 92 Deelen. (Hendrick)72 Dircxz. (Cornelis) Doncker. (David) Doncker. (Engel) Donderinge zie Douderinge. Doop van een dochter van Her- tog Albrecht van Beieren in de St. Jacobskerk Doop van: Albertine Agnes, dochter van prins Frederik Hendrik 387 38 .318 333, 338 van het 106 Cruusbroeders te Haarlem 236 Culemborch. (Doop van „heer Jhanskinde” van) Daelen. (Pieter Fransz. van), klerk ter Financiën van de Staten van Holland Daled. (Achiel) Dam. (Dr. Isaacq van) Darn /PhilirtQ Dmihlpfr crpz van 287 van Reijman en van Ommeren 293 Alexander, prins der Neder landen, zoon van Koning Willem II.395 Alexander, prins der Neder landen, zoon van Koning Willem III398 Delftsche veerdienst Deventer. (Dr. S. van), raad van Indië Deijm. (Maerten), procureur voor ’t Hof33, 62 Diefsteen202, 203 Dienstbode. (Getuige omtrent eene), in 162437 Diergaarde van Prins Willem V 361 317 Den 295 bladz. Commandeur van de Gomman- derie van St. Catharine te Utrecht145 Coninck zie Koninck. Conrad. (F. W.), ingenieur Conscience. (Hendrik) Coppeé. (Francois) Cornelis. (Aeltje) Cornelis Barentsz. Cornelis Dircxz. Cornelis Jansz. Cornelis. (Martijntgen) Cornelis. (Theuntgen).64, 65 Cornelisdr. (Claesgen) 68 Cornelisz. (Bart)18, 68 Cornelisz. (Cornelis), notaris klerk Crans Cremer. (J. J.) Cruel, commissaris Rotterdamsche Veer 299 339 Convent van St. Maria in Ga- lileën419 Copal. (Mr. Antonis) 5, 6, 31—33 -339 7, 37 68, 70 68, 70 28 40 Dietz. (Wagens van) Diligence-onderneming Haag—Utrecht. Diligence-onderneming Gend en Loos. Diligence-onderneming P_::- Diligence-onderneming op Rot terdam Diligence-onderneming van Veldhorst en van der Koppen 287 Diligence van Koens 317 Diligence van Reijman 317 Dirck Willemsz .18, 68, 69 Dirckgen Heijndricxdr. 68 Dircxdr. (Aeftje)68, 70 Dircxdr. Willemtgen)68, 70 Dircxsz. (Pieter), hoefsmid 10, 43, 44 68, 70 65 40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 488