446 57 I I 1 1 1 E. 104 J 396 408 18, 68 329 «a 35° 253 Willem V,prins vanOranj 6391,392 393 394 395 prins -387 bladz. „Drie Cruycxkens”. (Huis ge naamd de), op ’t Spui Driessen. (R. H.) Drosman, zilversmidsgezel te Vlaardingen Dunkler, directeur van de mu ziekkapel der Grenadiers en Jagers Durran. (John) Dussen. (Grafelijk huis te) Dussen. (Heer van der) Dutch Tramway Co. 3°5 28 142 142 318, 324 Duvenvoorde. (Willem van) 247 (n) Duijckenburch. (Heer van) 67 Duyfhuijs, timmerman 358 „Ebbelaer. (Johannes). 45, 46 Eduard III, koning van Enge land zEeden. (Dr. Frederik van) Eelaert Gillissoone Eemskerke. zie Heemskerk. „Eendragt maakt Magt”. (Dili- gence-onderneming onder de zinspreuk)287 Egmcnd. (Abt van)215 Egmond. (Gerard van) 125, 139,139 (n), 264 Egmond. (Verwoesting der Ab dij van) Eikenduinen. (Bedevaart naar het heilige kruis te) 226 - Electrische tram321 Electrische spoor naar Rotter- dam. (Opening der). 308 Eliet. (Symon), schipper. Elisabeth van Bohemen. (Prin- bladz. F rederica Louise W ilhelmine, dochter van prins Willem V 392. 393 Hendrik Casimir II, zoon van Willem Frederik, stadhou der van Friesland. 389, 390 Henriette Catharina, dochter van prins Frederik Hendrik 387 Louise Henriette, dochter van prins Frederik Hendrik 386 Louise, prinses der Neder landen, dochter van prins Frederik Maria, dochter van Frederik Hendrik Maria Amalia, dochter van prins Hendrik Casimir II. 390 Marie, prinses derNederlanden, dochter van Prins Frederik 396 Maurits, prins der Nederlan den 397 en 397 (n. 1) Willem George Frederik, zoon van prins Willem V 394 Willem Frederik George Lo- dewijk, [koning Willem II] 394 Willem III, prins van Oranje 389 TT T-11 TT t~X Willem 1. (Koning) Willem II. (Koning) Willem III. (Koning) Doopsgezinden. (Vergader plaats Vlaamsche) 2, 21 Doorenbos. (Dr. W.) 338 Dordrecht. (Pieter van) .129 Dort. (Pieter van)179 Doublet. (Adriaan) 12—14, 51 Doublet. (George Rataller), raadsheer in den Hoogen Raad12, 13, 51, 52 Doublet. (Johan), heer van St. Annaland 12, 13, 51 Doublet. (Margaretha) 12—14,51,52 Doublet. (Philips), ontvanger- generaal 12. 13, 51, 52 Douderinge. (Francoyse). 12, 48 Draper zie Drapper. Drapper. (Allert), schoenmaker 57 ses)387 Ellen, ,,’t kamerwijf” 214 Elliot Boswel. (G. H. J.) 338, 339 Elwoutsdijk. (Grafelijk kasteel te)142 Emants. (Marcellus). 339,349,35° Emensz. (Gherijt) 239 (n) Engebrecht., metselaar te Haar lem 138, 176

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 489