G. F. 447 Gaag. (Van der). 299, 301 230 254 .Enghien. (Heer van) ■Enghien. (Jan van). 40 73 Florijs, „valckenaer” Fontenelle.(De),opper-adjudant van het paleis van Koning Lodewijk Napoleon 358 368 12, 49 400, 4°3 -339 416 (n) 99 Fransdr. (Fijgen) Frans Jans Fransen. (Jan) Franssen. (Sophia) Fransz. (Claes) Fredericq. (Dr. Paul), hooglee- raar te Gent350 Frederik, prins der Neder landen 396, 397 sau. schei/ stadhouder) 386 LExcercitiegenootschap „Voor het Vaderland”no Eversdijck. (Maerten)76 Evertsz. (Jan68, 70 Forster. (G.) „Foyerie” of beddekamer van hertog Albrecht van Beieren 190 51 68, 70 50 50 68, 70 Frederica Louise Wilhelmine. (Geboorte en doop van) 392, 393 Frederik Wilhelm, keurvorst van Brandenburg386 Friesche stadhouders. (Paleis van de)389 Friesland. (Stadhouders van) 389 Friezen. (Oorlogen van hertog Albrecht tegen de) 262265 Fullings, bekend patriot. .110 bladz, Frederik V van de Paltz, koning van Bohemen33. 42 Frederik Hendrik. (Prins) _i°°, 364, 383. 386, 387 Gallitzin. (Prinses). 365—368, 37°; 371 Garbrant Adriaensz., notaris klerk 38, e.v. Gascon. (Jaques du Bois, ge zegd) 12, 48 Gebedenboek van een der zusters van het Convent van St. Maria in Galileën 419 Geboorte van: Albertine Agnes, dochter van prins Frederik Hendrik 387 Alexander, prins der Neder landen, zoon van koning Willem II395 Alexander, prins der Neder landen, zoon van koning Willem III 398 Frederica Louise Wilhel mine 392, 393 Hendrik, zoon van koning Willem II 397 (n 2) Hendrik Casimir II, zoon van Willem Frederik, stadhou der van Friesland 389, 390 Henriette Catharina, dochter van prinsFrederik Hendrik 387 Louise Henriette, dochtervan prins Frederik Hendrik 386 Maria, dochter van prins Frederik Hendrik. 387 bladz. 123 (n) 255 ,Ens. (Thijman Barentsz. van) 7, 38 ,Erbach. (Van), kamerheer van prins Willem V373 /Ernst Casimir, graaf van Nas- ;emalin van den Frie- Faes. (C. L. van der) Faes Theuniss, valkenier Faille. (Jacques la), Fransche schoolmeester12 J Fannius Scholten Fastenrath. (Dr. J.) Flahaut. (Graaf de) Fletcher. (Andrew) Flip. (Jehan) zie Philips (Jan). Floerkiin, valkenier Florens. (Jan) Floris V. (Graaf) 135,138,14L 142 (n. 2) Florijs, „valckenaer” 202

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 490