r H. 449 21 159 143 142 142 Haagsche Omnibus-Maatschap- „Pij 329, 33° ment332 Groote Swaen. (De), logement op de Plaats17, 66 Gulik. (Willem van) Gyer. (Heynderick de) bladz, ’s-Gravenhage. (Grafelijk kas teel te)161 Brussel Delft Dordrecht gen. „Henegou wen” Dussen Elwoutsdijk St.Geerdenberghe. [Geertrui- denberg] 140, 247, 247(H), 248 142 T6i 142, 229 138, 229 -235 -145 - 142, 235 pij329, 33° Haagsche 1 ram-Maatschappij325 Haar. (Ds. B. ter)334 Haarlem. (Grafelijk kasteel te)138, 229 Haas. (Cornells de), kastelein van de St. Joris Doelen. 286 Hacked Jan), „sticklijffmaecker” Haerlemse Wagens. (De) 10, 43 Ham. (Pieter Aelbertsz. van) 70 Hamel. (Mr. Andries), chirurgijn 10, 43 Hamel. (Dr. A. G. van) 348 Hanau. (Gravin van) 387 Hanneken „de wachter” 216 Hannekijn „den hasen” 155 Hans Jordaens, de jonge 405 (n. 2). Hans Jordaensz., de oude 405 4°5 (nz), 406 „Harnas-knecht” aan het hof van hertog Albrecht van Beieren Harnaskamer van hertog Al brecht van Beieren191 Harp. (Jacob Jans van) 54 Hartevelt, distillateur te Leiden 104 Hartevelt, procureur 104, no Hartocht. (Gilles de) 40 Hasebroek. (Ds. J. P.) 334, 338 Haspels350 Hasselmans. (Mr. Hendrick) 41 29 Gouda ’s Gravenhage ’s Gravenzande Haarlem Heemskerk Henegouwen Heusden Leiden139 Medenblik141 Middelburg bij Alkmaar 141 .141 145 .142 J44 -143 - M3 142, 229 -143 -145 .141 141, 229 142 143 .141 114 e. v. Graft. (Gherijt van der) 140 Gram. (Joh.)339, 350 124 (n) IQ. 20, 74-76, 78 Gijsbrechtsz. (Floris) 144 Gijzelaar. (De), pensionaris van Dordrecht 85, 105, 109 bladz, I 145 140 Groot Keizershof. (Het), loge- Muiden Parijs Popkensburg Rotterdam Schoonhoven Terhorst Teijlingen Tholen Utrecht Vlissingen Vogelenzang Voorne Woerden. Zierikzee. Grafelijke rekeningen Gram. (Joh.) ’s Gravenzande. (Grafelijk kasteel te)142, 229 Greven. (Claes), koetsier. 46 'toen. (Aryen Aryenss)63, 64 iroen van Prinsterer. (Mimie) 401 Groen van Prinsterer. (Dr. Petrus Jacobus)400 ;roen van Prinsterer. (Willem) 401 jroenevelt.(Pieter van), notaris 21 e. v. Groenewegen. (Dr. H. Y.) 350 Groningen.(Maerten),procureur 62

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 492