r 45° 4° 4° 127 25 Flogevoorst. (Pieter) Holler. (Aernout ten) 143 bladz. Herry. (Abraham), soldaat 48 29 -350 35° 155 (n. 1) 230 353 66 143 21 chirurgijn Heijden. (Carel van der) 17, 59—62 Heijden. (Graaf van), kamer heer van prins Willem V. 374, 379 362 368 e. v. (Willem), post Hester Jans Heusden. (Grafelijk kasteel te) TT J T x42, 235, 238 Heusden. t Land van) ’"7 Heijden. (Abraham van der), 10, 41 Heijden. (Salomon van der),pro cureur Heijndricxdr. (Dirckgen) Heijndricxdr. (Tryntgen) Heijne, „die Vroede” Heijnekiin. (Corte) Heijnenzoen. (Gheret). Heijningen. (Jacob van) Heijnric „van der bonten veder”. 156 bladz. Haus. (J.)350 Haverschmidt. (F.)338 Heemskerk. (Gerrit van), ridder 142 (n.1) Heemskerk. (Grafelijk kasteel te) 235 Heemskerk. (Heinrix van) 253, 254 Heemskerk. (Wouter van) 254 Heemstede. (Posthuis te) 284 Heemstede. (Vrouwe van) 214 ’s-Heeraertsberge. (Maerten Jansz. van) Heeres. (Mr. J. E.). Heering. (Dr. P.) Heinric „de Weisen” Heinric Osten, valkenier Hellemond zie Helmonts Helmont. (Van), alchimist Helmonts. (Cornells) Hemert. (Hendrik van) Hemert. (Pieter van) Hemmy, opperkoopman in de Kaap Hemsterhuis (F.) Hendricxs. meester Hendrik, prins der Nederlanden, (Geboorte van) 397 (n. 2) Hendrik Casimir II, graaf van Nassau, (Geboorte en doop van)389, 390 Hendrik Lodewijk, jong ge storven zoon van prins Fre-_ derik Hendrik386 Henegouwen.(Grafelijk kasteel in)145 „Henegouwen”. (Grafelijk huis genaamd), te Dordrecht Henrietta Amalia, jonggestor ven dochter van prins Fre- derik Hendrik386 Henriette Catharina, gravin van Nassau. (Geboorte en doop van)387 Hensberch. (Heer van) 264 Hensoni van Kampen. .119 (n) Herberts, kolonel 18, 67 62 68 68, 70 156 155 i39(n) 39,62 t-A Heijnric „van der mute” 153, 202 Hildegaersberch. (Willem van). 216 Hoeven. (E. van der)403 Hofdijk. (W. J.) 334, 338, 347 Hoffslach. (Mr. Antonis). 409412 Hogersdijk te Kralingen. 287 359 Holland. (Mevrouwe van) 140, 244 Holle van Reijmierswale 254 56 Holtrop-van Gelder. (Mevrouw) 350 Holwerda. (Dr. J. H.). 350 Hooch. (Dyrk Gerrentss de) Hoochbrugh. (Abraham van) 76 Hooms.(Wilhem), schoenmaker 2, 23, 24 Hoop van Slochteren. (Archief van de familie van der) 403 Horst. (Matijs Corssen van der) 16. 58, 59 Horst. (Huis ter)143 Hortense. (Koningin) 414, 416 (n) Hotel Neuf320 Houte. (Anna van) Houtman. (Cornells) Houtman. (Frederick), gouver neur van Amboina 7, 8, 38

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 493