I. J- 45i 4o9 386 Jacobsz. (Jacob) Jacobsz. (Jan). Jacobsz. (Pieter). 73 68, 70 28 53. 54 S.) 418 (n) 73, 74 74 5°, 5i 13 bladz. Hudieus. (Jasper)40 Huis ten Bosch 356, 361, 393 Hulst. (Anthony van der), „sae- delmaeker” Hurau. (Dagboek van J Huijbertss. (Th eunis) Huijbrechtsz. (Jan) Huijgen. (Sara) Huijgens. (Geertrui) Immerseel Corneliszoon, (Cor nells van) Isabelle Charlotte, jonggestor ven dochter van prins Fre- derik Hendrik Ising. (Arnold) 333, 348 Jacob „Wineman”204 Jacob Gerritsz, valkenier Jacob Jeroensz Jacob Maertensz. Jacobs. (Hartoch), goochelaar 2, 22, 23 28 Jacobsdr. (Annitge) Jacobsdr.(Geertruyt),zuster van het convent van St. Maria in Galileën419 St. Jacobskerk. (Doop van de dochter van Hertog Albrecht van Beyeren in de). Jan .liter Bouverij” Jan Vockenz. Jan Vrouwentroost, „spekaer” 217 218 156 155 68, 70 218 40 103 Janss. (Tijmen), „caffawercker” 24, 25 Jansz. (Cornells), notaris-klerk 29 Jansz. (Jan).68, 70 Jansz. (Maerten)29 Jansz. (Marinus),pestmeester 10, 44 Jansz. (Pieter), wijnverlater 186 Jeffries. (Dr)355 Jeroensz. (Jacob) 68, 70 Job Willemsz68, 69 Jobsgilde (St.)163 (n) Johan Willem Friso. (Prins) 390 Johanna, hertogin van Bra bant, weduwe van graaf Willem IV142, 231 Johanna, dochter van hertog Albrecht van Beieren 124 (n), 171 Joncheer. (Dirck Jacobsz.) 53 Jonckbloet. (Dr. W. J. A 333, 347 Jonckers. (Betge), vroedvrouw .11, 47, 48 Joncourd. bibliothecaris van prins Willem V373 Jonge. (De)333 Jonge. (J. de), notaris. 24 e. v. Jonkers. (Omnibus van) 292, 324 Joosten. (Hendrick), trompetter 54 216 Jacobson. (W. A. W.). 338 39 4, 28 64, 65 Jacobsz. (Pouwels), bleeker 48 Jagertje. (Het), herberg 103 „James van Pleymont”. (schip „James van genaamd)57 Jan Augustijnss24, 25 Jan zonder genade, elect van Luik, hertog van Bourgondië 122 (n 2), 244 Jan „van den Bossche” 153 Jan Breije155 Jan „de Crudener”210 bladz. Jan Evertsz68, 70 Jan Florens254 Jan „de Lardier” 180, 181 Jan Lievensz68 Jan Pietersz. 144 Jan „Pylijser”155 Jan „de Snijder”153 Jan „den Sot”, (pape). 217 Jan „Standvast”156 Jan Sijmonsz., stoeldraaier 69, 70 201 239 (n) alzoor' mr-T Janne „den Scaker” Janne „de Starke” Janne „de Vriese” Jans. (Frans) Jans „van der Hallen” Jans (Hester) Jansen, luitenant.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 494