K. 452 r95 227 99 381 4 j 305 217 A Keller. (Gerard) Kemper (J. M.) Knoop. (W. J.), generaal 348 Koens. (Diligence van) 317, 324 194 129 35° 54 35° bladz. 17; 64 68 bladz, 333 195 te 's- Gravenhage. (Stichting van Jopgen Joris Joppen. (Willem) Jordaens. (Jacob), schilder te Antwerpen 405 (n. 2) Jordaens de jonge. (Hans of Jan).405 (n. 2) Jordaensz. de oude. (Hans of Jan)405, 405 (n. 2), 406 Joris. (Jopgen)17, 64 Jorisdoelen. (Eerste steenleg ging van den St.) 385 Jorisdoelen (St.) 108, 204 Jorissen. (Dr. Th. H.) 338 Jozef II, keizer van Duitsch- land Juliana van Oranje-Nassau, hertogin van Mecklenburg, (geboorte van prinses) Katholieke godsdienst. (Uitoefe ning der)14, 53 Keeten. (Wouter van). 256 Keizershof. (Het), hotel 296 333, 346 4°°, 4°3 Kemps. (J.), stationschef. Kernkamp. (Dr. G. W.) 350 Kerstiaen, „gokelaer” Keuken van hertog Albrecht van Beieren .114, 177 Keijsers. (Anneken) 47 Kieser zie Keysers. Kleermakers werkplaats aan het hof van hertog Albrecht van Beieren187 „Klerken"’ aan het hof van hertog Albrecht van Beieren 159 Kloosterkerk. (Inkwartiering van kozakken in de) 401 Klijck zie Click Kanter. (Philémon de) Kapel op het Binnenhof. Kapittel in de Hofkapel rn TTonlo o rro (Qt lolof iri rr een) Kapittel in de St. Lievenskerk te Zierikzee. (Stichting van een) Kapittel in de St. Pancraskerk te Leiden. (Stichting van een) 227 Kapittel van twaalfKanunniken in de Hofkapel. (Stichtingvan een)227 Karel I. koning van Engeland. 387 Karel V. (Keizer) 121 (nt) Karthuizers te Amsterdam 225 (n) Kasteele. (Mr. J. C. van de) 417, 418 Kasteelen. (Grafelijke) zie op Grafelijke. Kastelein van hertog Albrecht van Beieren (Woning van den)194 Kate. (Jan Jacob Lodewijk ten) 333. 338, 347 Ka (Huybert van der) Ka. (Lenert Huybertsz. van der), zwaardveger 4, 28, 29 Kaakebeen. (C. G.)350 Kaatsbaan op het Binnenhof 203 Kaatsbaan op ’t Buitenhof. Kalff. (G Kamer van Willem van Cro- nenburg in het grafelijk kas teel te ’s-Gravenhage 194 Kamer van Florijs Ghijsbrecht in het grafelijk kasteel te ’s-Gravenhage194 Kamer van Mr. Jorijs in het grafelijk kasteel te ’s-Graven hage 194 Kamer van heer Oelrie in het grafelijk kasteel te’s-Graven hage 194 Kamer van Philips van Was senaar in het grafelijk kas teel te ’s-Gravenhage Kamerouwers. (Pieter) Kamp. (Mr. A.) Kanselarij van hertog Albrecht van Beieren193

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 495