L. 453 Leijd.n. (Jan van) van I. 57 Lulius, advocaat. 125 232 40 Laen. (Mr. Gerrit van der) 409412 Laen. (Jonker Heinrik van der) 410, 412 Laen.(Mr.NicoIaas van der) 410—412 Lambrecht, schoenmaker te Schoonhoven, bode van her tog Albrecht van Beieren Lancaster. (Machteld van) Langenese. (B.) „Lardier of vleijshuis”, van hertog Albrecht van Beieren 179 Laurillard. (Dr. E 338 Lavie, inspecteur van de Ko ninklijke paleizen van Koning Lodewijk Napoleon. Lecke. (Heer van der) Leclercq Leendertsz. (Huych) Leiden. (Burggraaf van) bladz. Koens. (J. P.), stalhouder op het Spui en bode op Rotter dam289 Koetsveld. (Dr. C. E. van) 339 Kok. (De meester), aan het hof van hertog Albrecht van Beieren157 Koninck.(Adam),notaris-kIerk 57,73 Koningin van Bohemen 384 Koppen (L. v. d.', stalhouder te Amsterdam Koster. (Dr. Edward) Kot. (De), bekend patriot Kozakken te ’s Gravenhage Kruseman (Jan) Kuiper. (Dr. K.) 286, 287 35° in 401 33 b 332, 337 35° Kuser. (Willem) 255, 256 (n) Kwakzalverij in 1646 .40, 46. 358 264 293 45 259. 264 Leiden. (Burggravin van) 214 Leiden. (Grafelijk kasteel te) 139 Leiden. (Postwagen op)'284 Leidsche trekschuit. 282, 283 Lennep. (Mr. J. van) 339 Leprooshuis (Regenten van het) 57 Leversedge. (Samuel). bladz. Lewe. (Jan de) 211 (n) Ley. (Tobias Gillisz van der), koperslager69, 70 Leijd.n. (Jan van) 141 (n. 2) Leijden. (Philip van), klerk van hertog Albrecht van Beieren 155 (n 1) Leijdis. (Philippus a). 160, 196 Leye zie Ley. Liegnitz.(HertogLodewijk van) 122 Liegnitz. (Margaretha van). .122. 122 (n. 2), 167 Lievensz. (Jan)68, 70 Linden. (Joost van der), bode. 31 Linschoten.(Fijck van),notaris 34, 35 Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk Wolfenbiittel 80, 84, 366, 374 Lodewijk Napoleon. (Schot schrift op koning) 414 e. v. Lombarden235 Loo. (Kleine)361 Loos. (Wed. Van)287 Loterij van schilderijen. (XVIIe eeuwsche) 404 Louise, gravin van Nassau. (Prinses)387 Louise, prinses der Nederlan den, dochter van prins Fre- derik. (Doop van) 396 Louise Christine, gravin van Solms386 Louise Henriette, gravin van Nassau. (Geboorte van) 386 Louise van Pruisen. (Prinses) 394 Lucht. (Huis ter)290 Luchtenburch. (Pieter van)76 Luchtreizigers te ’s Graven hage in 1807353 Luden. (Johan), koopman te Amsterdam20, 74 Lugdunum, Romeinsche neder zetting 274 e. v. Luik. (Jan zonder genade, her tog van Beieren, elect van) 172, 244 90

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 496