1 M. 4 454 396 68 Philips Mansvelt. (J. H.). Marcelijsz. (Alsteen) Marda, winkelier Maréchal deTurenne. (HöteFdej 400, 402 9i bladz. van 387 45 29 4°4 38. 39 40 bladz. Lijfspreuk van Prins Willem I. 382 Lijsebethe „de lavengierster”.'190 294 Margadant. (J.) 338, 343, 344 Margaretha. dochter van hertog Albrecht van Beieren. 124(111,233 Margaretha, dochter van hertog Philips van Bourgondië. 124 (n), 172, 173, 192 Margaretha, gravin van Hol land, keizerin van Duitsch- land122 (n 1 en 2) Maria Amalia, gravin van Nas sau.(Geboorte en doopvan)387,390 Maria, dochter van koning Karel V van Frankrijk 124 (n) Maria in Galileën. (Convent van St.)419 Maanen. (Mr. C. F. van), minis ter van Justitie en Politie 4T4> 417, 418 Maarschalkerij. (Grafelijke) 114, 198 Maas. (P. I.) 106, 107, in Maas, [nu Zeerust] (Hotel) 318 Machteld, gemalin van graaf Willem V, gravin van Hol land, vrouwe van Voorne 122 (n. 2), 126, 133, 147, 221, 261 Maelstede. (Wolfaert van der) 253 Maendecker. (Dirck) 23 „Maerscalc” aan het hof van hertog Albrecht van Beieren. 157 Maertensdr. (Pietertge) Maertensz. (Arent), wielmaker 68, 70 Maertensz. (Jacob)28 Maertensz. (Sier), bleeker 68, 70 Magdaleentgen Aelbrechts 68 Mansfeld. (Ernst, graaf van) 6, 33 332 143 317, 318 Maria Stuart, prinses Groot-Brittanië Marie, prinses der Nederlanden. (Doop van) Marietgen Claesdochter, zuster in het Convent van St. Maria in Galileën419 Marinus Jansz., postmeester 10, 44 Marcklay. (A. M. M majoor der Kozakken. Maritz, geschutgieter Marloth. (Philips Ernst van), heer van Ossenberch Marten Jansz Martin. (Dr. W.) Martijn. (Pieter) Martijntgen Cornells Marwede. (Nijclaes van der) 247 Masan zie de Mazan 36 Mathijs, „messalgier” 247 Maurik. (Justus van) 348 Maurits, prins der Nederlanden. (Doop van). 397 en 397 (n 1) Maurits, prins van Oranje. 15, 15 (n 2 en 3), 383 Mazan. (Gasper Symon de), kapitein .7, 35-37 Mechelen. (Margaretha van) 15, 15 (n 2 en 3), 16, 55 Medenblik. (Grafelijk kasteel te) 141 Meer. (Pieter van der) 40 Meer van Kuffeler. (Van der) 335 „Meester Camerlinck”, aan het hof van hertog Albrecht van Beieren. (De)156 „Meester Cnaep”, aan het hof van hertog Albrecht van Beieren. (De) 156 „Meester Coc”, aan het hof van hertog Albrecht van Beieren. (De)157 „Meester Pentier”, aan het hof van hertog Albrecht van Beieren (De)157 „Meester Ridder”, aan het hof van hertog Albrecht van Beieren. (De)156

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 497