N. 455 206 21 23 40 354 u. 21 35 21 35° 68 259 Nieuwe Doelen. (Eerste steen legging van de) 385 .Nieuwe Postwagen van Ant werpen” 289,294 Nispen. (Jacob van), generaal- meester van de Munt 9, 10,39,42 Noorderwiel. (Paulus), schoen maker Nouhuys. (W. G. van) Noyelle. (Huis van) 361 Naamlooze Maatschappij van Tramways te ’s-Gravenhage 325 Naeff. (Top)350 Namen. (Graaf van) 235,236 Napoleon. (Keizer)416 Napoleon III.(Geboorte van 416(0) Napoleon Charles, oudste zoon van koning Lodewijk Bona parte. (Dood van) 356 Nassau. (Gemalin van graaf Ernst Casimir van)386 Nassau. (Elisabeth van) 16, 56 Nassau. (Jonker Lodewijk van) L5- 75 (n3)> 16, 54 Nassau. (Jonker Willem van) 15, 15 (n 2), 54, 55 Neale. (Robbert)57 Nebaufaits. (Jan) „Nederlanden”. (De), diligence onderneming op Utrecht 295, 296 Nederlandsche Railroute Maat schappij, Den Haag—Delft 311 Neel. (Jacob van)72 Neuf. (Hotel)320 Nevels. (Herman) 45, 46 Nevers (Jan van)233 Nicolaas oproer in 1782 (St.) 87 Nicolai. (W. F. G. musicus 335, 34°' 348 bladz. „Meester der Taelgerije” of kleermakerij, aan het hof van hertog Albrecht van Beieren158 Melchior, de beeldsnijder 162 (n) Menagerie van prins Willem V. 361 Mennoniste gemeente. (Vlaam- sche) Menu van een maaltijd bij hertog Albrecht van Beieren249, 250 Merwede. (Diederic van de). 143 „Messagier” aan het hof van hertog Albrecht van Beieren 159 Meulen. (R. P. van der), notaris 448 Meijnsgen Arisdr Middelburg. (Abt van) Middelburg bij Alkmaar.(Grafe- lijk kasteel te)141 Miller. (Mattheus) Mitchel. (Jan) Mithsiel zie Mitchel Moercerken zie Moerkercke Moerkercke (Reijer Cornelisz van) Mom. (Jan) Mom. (Joachim) Mourand, pruikemaker Mouris. (Ritchert). Mourits. (Aeltge) Mourijs zie Mourits. Moyman. (Leenart Leenartsz) ïo, 44, 45 Moyses „lombaerd” 235 Muiden. (Grafelijk kasteel te). 141 bladz. Mulder. (Kaat)gen.KaatMossel 103 Mulder. (Lodewijk)348 Mulder. (Mathijs), zilversmid 2, 21 Mumt zie Mom. (Joachim). Munnicks, professor 23 73 20, 76 78 Mompouillan. (Markiezin van) 390 Mont. (Karei Maria Polydoor de) [Pol de Mont] 350 Montgolfier. (Gebroeders),lucht reizigers Mooeijman zie Moyman. Morgan, kolonel, gouverneur van Bergen op Zoom 18, 67 Morny. (Hertog de) 416 (n) Mossel zie Mulder. Motien zie Mottijn. Mottijn.(Anthony),„zijdecramer” 25,26 108 110 7, 37 37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 498