1 O. P. v 456 348 33 324 53 324 2, 22 Paleis van de Friesche stad- 3°4 V bladz. Nulck. (Lenardt)39 Nijburgh. (Reijnier van der), notaris30, 31 Nijhoff, (Dr. D. C.). 12, 48 Kennis”, Ossenberch. (Heer van) Otten. (Heinric), valkenier. Ouerverveen zie Overduin. Overduin. (Jacob Jacobsz. van), kleermakersgezel bladz. Oranje. (Frederik, prins van). 396 Oranje. (Frederik Hendrik, prins van) 100,364, 383, 386 Oranje. (Sophie, prinses van). 396 Oranje. (Willem I, prins van). 408 Oranje. (Willem II, prins van) 384387 Oranje. (Willem III. prins van) 80, 389 Oranje. (Willem IV, prins van) 80, 390—392 Oranje (Willem V. prins van) 80—82, 87, 96, 97, 99, 102, 35°, 361, 390—392, 394 Oranje. (Prinsessen en prinsen van), zie ook op Doop en Geboorte. Orde van de Unie. (Installatie der ridders in de). 415 (n. 2) Ormea. (Cornells) 17, 5962 45 230 Ocly. (Matieu) „Oefening kweekt letterkundig genootschap te ’s Gravenhage331 „Oefening kweekt Kennis”, letterkundig genootschap te Suriname336 Oelcke, valkenier202 Oelen. (Ghille)202 Oisel. (Johannes) 17, 18, 66, 67 Olen. (Herman van), procureur voor ’t Hof. Ommeren. (Van), diligence- ondernemer293 Omnibus zie ook op Diligence. Omnibusdienst van P. Ver hagen Omnibusdienst: Groenmarkt- Hollandsche Spoor Omnibus-Maatschappij. (Haag- sche)329, 330 „Onze Vrouwen Cloester”. (Abt van het), te Middelburg 236 Oostervant.(Willem, graaf van) [Graaf Willem VI] 124 (n), 160, 167 (n 1), 172, 173. 190, 201, 207, 244 Oosterzee. (Dr. J. J. van) 338 Oosterzobburgh. (Jan van) 141 (n 1) Opening van den Rijnspoorweg: Den Haag Gouda Opgravingen op Arentsburg 275 e. v. Orang-outang van prins Wil lem V. (Geschiedenis van den) 361 e. v. Oranje. (Prins van), zie Alexander en Willem, prinsen der Neder landen. Oranje. (Carolina, prinses van) 391 Packet zie Pacque. Pacque. (Gillis) Paecque. (Illis), zie Pacque houders te ’s-Gravenhage 389 Palesteijn. (Jan van), „vaen- drager”71 „Panetrie”. (Grafelijke) .114 Parijs. Grafelijk huis in) 145 Patriotsch exercitie genoot schap „Voor het Vaderland” 110 Patriottentijd. (Haagsche op stootjes in den)79 Patijn (Mr.Johan). burgemeester van ’s-Gravenhage lil „Pentier”. (Meester), aan hethof van hertog Albrecht van Beieren157 Perceval. (Edward)2, 23, 24 Perceval. (Erasmus) 2, 23, 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 499