457 290 418 bladz. Postwagen van Amsterdam op Poelgeest. (Jan van) Polanen. (Dire van) Pollenburch, schout. Popkensburch. (Grafelijk kasteel te) 142 en 142 (n.4) Postwagen op Amsterdam 284, 286 125 65 38 155 (n. 1) Poelgeest. (Aleida van.) 123 (n), 167 168, 255 255 231 15, 53 bladz. Perdelff (Gerrit Jansz.) 65 Pestziekte in Holland 116—n8(n) Peter ,’t Scalcxken’ 155 Peters en Comp. (Diligence-on- derneming van)293 Petronella, (gravin van Hol land221 Philippa, dochter van graaf Willem III van Holland Philips. (Jam Philips de Stoute, hertog van Bourgondië232 Philipse. (Mr. J. A.) 401 (n. 1) Pierre. (La), hoofdofficier van politie „Pierre Ravau”. (Buitenplaats), buiten Poitiers46 Pierson. (Dr. Allard) 338, 349 Piet de kramer van Dordrecht 213 Piet „de Maerscale” 201 Pieter van Breda, dichter 217 Pieter Dircxsz., hoefsmid 10,43,44 Pieter Jansz., wijnverlater 186 Pieternellekijn. 167 (n. 1) Pieters. (Aryaentge), dienst bode 7, 37 Pietersdr. (Pietertge) 68 Pietersz. (Augustijn), spiesmaker 24, 25 Pietersz. (Jan)52 Pietersz. (Jan), te Rotterdam 144 Pietertge Maertensdr. 68 Pilatre de Rozier 354 Pitti. (Bonnaecorso), Floren- tijnsch edelman 218 (n) Plasse. (Cornelis Cornelissen van der) Platpiet Parijs284 Postwagen van Amsterdam op Rotterdam Postwagen op Antwerpen. (Nieuwe)289, 294 Postwagen op Leiden. 284 Postwagen op Rotterdam 284, 287 Postwagen: Rotterdam—Ant werpen 287 Potter. (Willem), notaris-klerk 42. 45 Pourbus. (Wed. van Frans 1 405 (n. 2) Praetorium, Romeinsche neder zetting 278,279 Prang. (Herman Jansz39 Pranger zie Prang. Predikheerenklooster. (St. Vin cents of)227 Prins Alexander, zoon van KoningWillem II. (Doop van) 395 Prins Alexander, zoon van Koning Willem III. (Doop van)398 Prinses Carolina391 Prins Frederik396 Prins Frederik Hendrik, ico, 364> 383. 386 Prins Hendrik, zoon van Koning Willem II. (Geboorte van) 397 (n 2) Prins Hendrik Casimir II. (Ge boorte en doop van) 389, 390 Prins Johan Willem Friso 390 Prinses Juliana van Oranje- Nassau. 1 Geboorte van) 381 Prinses Louise, dochter van prins Frederik. (Doop van) 396 Prinses Marie, dochter van prins Frederik. (Doop van) 396 Prins Maurits 15, 15 (n 2 en 3) 383 Prins Maurits, zoon van koning Willem III. (Doop van) 397 Prinses Sophie, dochter van koning Willem II. (Doop van) 396 Prinses Wilhelmina van Prui sen 392

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 500