J r 458 R. 317 57 156 .288 221 40 4° 394 3l6 408 384-387 80,389 -80,390-392 80-82,87, 96, 97, 82 3J2 277-279 37 214 12.49 bjadz. aan het hof van hertog Al brecht van Beieren 156 „Ridderhuus” van hertog Al brecht van Beieren 192 „Ridderkamer” van hertog Al brecht van Beieren 193 Ridderorde van de linie 415 (n 2) Riel. (Van)366 Rietraet. (Lambert),notaris 40,42,45 Rietveld. (Philips) 38, 39 Ritter. (Dr. P. H.)350 Rivarol. (De)354 Robbijn, „messagier” 20e Roelants. (Bartholomeus) 73, 74, 78 Roeteringh. (Dirck). Roeteringh. (Frederick) Romain, luchtreiziger354 „Romein”. (De), koffiehuis te Sch eveningen Romeinsche nederzettingen in Holland272 e.v. Romeinsche stad bij den Haag 269 Romer. (Lodewijk de), markt- graaf van Brandenburg. 122 (ni) Rompt. iDr. Christiaan) 10, 42, 43 Roosenburch. (Belegering van het kasteel)119 (m) Roosendaal. (Jacob Jansz. van) 68, 70 Rooyaards. (Willem) 344. 350 Rooyaards, geb Sandbergen. (Mevrouw)350 Rosse. (Jan)260 Rotterdam. (Grafelijk huis te) 144 Rotterdam. (Postwagen op) 284 Rotterdam. (Veerdienst op) 284 Rottermont, apotheker 18, 66, 67 Rotteveel, bekend patriot m Rumpf zie Rompf. Rutten. (Jan)78 Ruyt. (Juriaen de) 37, 39, 62 Rijn. (Leuntgen Jans van) 62, 63 Rijnders. (Erven G) Rijnsburg. (Abdij te) Rijswijck (Jan van),burgemees ter van Antwerpen. 339 Rijswijk. (Vaart gegraven naar) 163 bladz. Prins Willem I.(Lijfspreuk van) 382 Prins Willem I Prins Willem II Prins Willem III Prins Willem IV Prins Willem V. 1 99,IO2,361,390-392,394 Prins Willem George Frederik. (Geboorte en doop van) Pronk. (Badhuis van) Pruisen. (Prinses Wilhelmina van'392 Pijl. (Willem)144 Raaphorst. (Vrouwe van) Raedt. (Machtelt van) RailrouteMaatschappij: Den Haag - Delft. (Nederlandsche) 311 Randwijk. (Vani, kamerheer' van prins Willem V 373 Rariteitenkabinet van prins Willem V361 Rataller. (Cornelia)13 Ravau. (Pierre46 Ravens. (Lenert), winkelier. 28 Ravens. (Pieter)40 Ree. (Hendrick Pietersen van) 419 Regenten van het Leprooshuis Regeeringsreglementen van 1674 en 1747 „Reineveld”, theetuin Reuvens. (Prof.) Rever. (Goossen Corneliss) Revius. (L. F.) 335,337 Reijman Omnibus van) 293, 316, 317 Reijmierswale. (Holle van). 254 Reijn. (V.). commissaris van de Amsterdamsche postwagen. 286 Reijngher Willemansz., rent meester van Zeeland 125 Richter. (Willem de) [Wilhelm] 74 Ridder. (De meester), aan het hof van hertog Albrecht van Beieren „Ridder van mins heeren li^ve”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 501