s. 29° Schilderijen. (XVIIe eeuwsche 459 bladz. 50 42 57 33 maker Scherer. (Alphonse) Schermbeek. (P. G van) Schiedges (Wed.) Sabbe. (Dr. Maurits) Sablerolle, bekend patriot 396 45 ■5- 355 40 35° 339 schoten geopend Spijck. (Andries) Spijck. (Claes) Stalpaert van de Wiele^(Dr. Cornells)<9, 41, 42 Starrevelt. (Mourits van), pro cureur, voor ’t Hof 35° no Sack. (R. A.)332 Saenredam. (P.) 139 „Saevis tranquillus in undis*', lijfspreuk van prins Willem I. 382 Saksen-Weimar. (Groothertog in van)396 Sarcey. (Francisque) 339 Schaepman. (Dr. H. J A M.) 339, 348 Schelluijne. (Dirck van), notaris 45 Scheltema (C.S. Adama van). 333 Schenk, chirurgijn373 Schep. (Jan Pieterzen), kleer- 15, 53 339 339 verloting van) 404 Schimpf. (C. P.). generaal- majoor Schippers op Amsterdam Schmidt Crans. (Mej. W.) Schneider. (Mevr. Lina) Schoonderwoert. (Dirck van), notaris33, 45, 46 Schoonhoven. (Grafelijk kasteel te)143 Schoonhoven. (Magistraat van) 127 Schotland. (Verblijf van den ko- ning van), te ’s-Gravenhage 172 Schrevels. (Dr. Laurens) 10. 41, 42 Schreveisen zie Schrevels. Schutters (Adres der Haagsche', in 1786110 'Schuttersdoelen 92 Scoenhoven. (Heer van) 246 Seebach. (Maria)339 Sena zie Senar. Senar. (Dr. Jacob) Shephard, (jan), koopman te Rotterdam Slachthuis van hertog Albrecht van Beieren184 Solms. (Graaf Van) 7, 35, 36 Solms. (Prinses Amalia van) 386 Solms. (Louise gravin van). Sommester. (Bastiaen), harnas maker 3, 4, 17. 27, 64 Sommester. (Fide)64 Sommester. (Maritgen) 17. 64 Sonne. (Jean)4, 27, 28 Sophie, prinses der Nederlan den. (Doop van) Spa (Baden te) Spiegel. (Laurens Pieter van de), raadpensionaris .417 Spierincxhouck. (Dirck Corne- lisz)68, 70 Spierincxhouck. (Evert Corne- lisz)68, 70 Spierincxhouck. (Willem Cor- nelisz)68, 70 Spoorweg: Den Haag-Voor- 298 46 46 bladz. Slicher, kolonel der schutterij 9i, 92, 95 Slicher. (Mr. Jan),burgemeester van ’s-Gravenhage in, 415 en 415 (n 1) Slingelandt. (Mr.Govert Franco van), burgemeester van’s-Gra- venhagein Sluijs .(Jacob, Jacobsz.), bode 25 Smedelijs zie Smijdeleij. Smits. (Johan), zijde- en wollen- lakenverkooper 16. 40. 56 Smijdeleij. (Hans)37 Snieders. (August) 339 Snoeck. (Geertruijt Dircx van der) Snouck. (Dirck Luijtenss. van der)50 Soetens311. 318 7, 35, 36 Christine, 386. 387

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 502