u. T. V. 460 62 37 64 Sijmonszoen. (Dire) 317 63 i 159 48 bladz- Tetrode. (Leendert Jeroensz. van), boschwachter Tetrode. (Pouwels Leendertsz. van) Tetroe zie Tetrode. Teijlingen. (Grafelijk kasteel te) 127, 142, 229 133 74 73 322 110 111 3°5 39°(n) 40 290 290 Vaart naar Rijswijk gegraven 163 Valck. bekend patriot m „Valckenier” van hertog Al brecht van Beieren Valette. (Gabrielle). Valkeniers van prins Frederik Hendrik19, 72—77 Udeen, colporteur in den Pa triottentijd 90 Unie. (Installatie der ridders in de orde van de) 415 (n. 2) Utenbroec. (Derk)156 Utrecht. (Bisschop van) 143, 215, 228 Utrecht. (Grafelijke huizen te) 145 Teijlingen. (Simon van). Theunis Huijbertss. Theuniss. (Faes), valkenier Theuntgen Cornelis .64, 65 Theuriet. (André)339 Thiebout 110 Tholen. (Grafelijk kasteel te) 143 Tiele. (Dr. C. P.)338 Tollens. (H.)334 Tolnaar. (Jan), klerk vanheer Jan van Blois. 125 (n. 1), 130 Toren zie Victoors. Tram: Den HaagDelft. 308 Trouwbelofte.(Verbreking van) 49 Trouwhert97 Trijntgen Heyndricxdr. 68, 70 Tuijrmont. (Vrouwe van) 215 Twee Steden. (Hotel De) 290 Tijmen Jansz., „caflawercker” 24. 25 „Tabaksplant”. (De), winkel op de Plaats „Taelgerij” van hertog Albrecht van Beieren187 „Taelgerije”ofkleermakerij (De meester der), aan het hof van hertog Albrecht van Beieren 158 Teeresteijn. (Cornelis van). 43, 44 Terhorst. (Grafelijk huis te) 143 Tetrode. (Aechgen Leendertsz. van) Tetrode. (Cornelis Leendertsz. van)63 Tetrode. (Jan Leendertsz. van)63, 64 Tetrode. (Jeroen Leendertsz. van), boswereker. 62—64 bladz. Sternburch. (Leonardt van), no taris Stockum (Willem Pieter van) 332- 34°; 348 Stomme (Ghisebrecht de', ka pelaan 115, 130 Stoomtram Den Haag-Delft 308 Stoomtram HollandscheSpoor- Scheveningen322 Stoomtram Staatspoor-Scheve- ningen Streur. bekend patriot Striphoud, bekend patriot Stumpf. (Orkest van 1. Styrum. (Gravin van) Surendael van Wou. (Jan) Surig. (F. S.) Surig (J. H.) .Suriname”, jaarboekje van het letterkundig genootschap „Oefening kweekt Kennis” in West-Indië336 Swaanswiick. (L. van) 40 Swart. (Willem de) 38, 39 Sijmon, glazenmaker 197 Sijmonsz (Jan), stoeldraaier 69, 70 Sijmonszoen. (Dirc) 140

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 503