w. 4° 461 315 Valkenvangst Veegens. (Mr. D.) Veer. (H. de) 14 14 104 Waddel. (Jan), kapitein Waeijs. (Pauwels) Wagons Dietz 7i 5i 317 15; 53 54 76 of Predikheeren- 227 -175 5i Vereysse[n], (Pieter) Verhagen. (P.) Verheyden. (P. P.) Verhoeven. (L. J.) Verhorst. (Johan) Verhuëll. (Ch. A.), admiraal 416 (n) Verkade. (Eduard)350 Vermeulen, boekhandelaar89 Verne. (Jules)339 Versnaeyen. (Karel) 339 Verspijck. (Jhr. H. G.), direc teur der Westlandsche stoom tram Vervoerwezen van Den Haag in de XIXe eeuw 281 Victoors. (Jan) Vileers. (Jacob) Vincents klooster. (St.) Viscop. (Jan den) Visser. (Jacob), notaris Viver. (Johan van de), notaris klerk 44, 64 Vlaamsche mennoniste gemeente 21 Vliet. (Van der)333 bladz. 19. 72-77 -338 -338 Veerschippers op .Amsterdam Velde. (Geraerd van de), pro cureur voor 't Hof 33 Veldhorst. (D. W.), postmeester 286, 287 Veldhoven. (V.) 296 (n.) Velsen, professor 373, 374 Ven. (Cornells Mattheusz. van der), timmerman 47, 48 Venlo. (Pieter Pietersz. van) 47, 48 Vennecool. (Jacob)55 Venus. (Vrouw)204 Verboeckhorst. (Jacob), schout van Hoogeveen en ambachts heer van Nieuweveen11, 47 Verbrugge. (Johan), valkenier 19, 20, 72, 73 Verbrugge. (Willem), valkenier 73—78 73 324 40 336 40 348 155 156 Vrou wentr oost. Jan), „spekaer” 217 I XT—!»/’/'X—_1_ z.2 u z x in 1784 Vuylsteke. (Julius) Vijver zie Viver bladz. Vliet. (Cornells van), notaris 67 Vlissingen. (Grafelijk huis te) 141 Vloet. (Pieter)40 Vloten. (J. van)338 Vockenz. (Jan) 239 (n) Vockinck. (Jan)49 Vockijnk zie Vokinck. Vogel. (Albert)350 Vogelenzang. (Grafelijk jacht huis te)141, 229 Vollgraff. (Dr. W.)350 Völlmar306 Vonck. (Mr. Jan) chirurgijn 28, 29 Voocht. (Mr. Johan de) Voocht. (Philips de) Voogt, makelaar „Voor het Vaderland”, exerci- tie-genootschap110 Voorne (Grafelijk kasteel te) 142 Voorne. (Machteld van) 123 (n), 142, 215, 259 Vos „van den leeuwen” 153, 202 Vosmaer. (A.), directeur van het Rariteiten-Kabinet van prins Willem V361 e. v. Vosmaer. (Mr. C.) 333, 338, 347 Vres. (Jhr. Franpois van), kapitein6, 33 „Vriendschap”. (Postwagen-on- derneming tusschen Amster dam en Rotterdam)290 Vries. (Mr. Gerrit de), minister van Justitie Vriese. (Janne de) Vrouwentroost, „hyraut” Vrouwentroost.! Ian)...sneka< Vrijcorpsen, (Oprichting van), 101 e. v. 339

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 504