462 75 (Baron 53 -I 33 49 25 68 Willem I, koning der Neder landen (Geboorte endoop van)393 Oranje 80 Oranje 8°, 39° -392 Oranje. 125 18, 68, 69 .68, 69 66 222 155 Willem I, koning der Neder landen. (Dood van) 397 (n 1) Willem II, koning der Neder- landen.(Geboorte en doop van) 394—397 Willem van Oranje, kroonprins der Nederlanden, zoon van koning Willem III. (Geboorte en doop van)396, 397 Willem Frederik, graaf van Nassau,stadhouder van Fries land387 Willem George Frederik,tweede zoon van prins Willem V. (Geboorte en doop vanprins) 394 Willem, „de havikkier” 230 Willem Hendricxs,postmeester van den Raad van State. Willem Joppen Willemansz. (Reijngher), rent meester van Zeeland Willemsz. (Dirck) Willemsz. (Job) Willemsz. (Marten). Willem V. prins van (Geboorte en doop van) 391 392, 394 Willem V, prins van Oranje 80—82, 87, 96, 97. 99, 102, 35°' 391. 392, 394 bladz. Wallis. (Hendry)57 Wanten. (Willem)254 Wardehuysleen. (Valkenvan gerij op) Warmenhuijsen. (Johan Adri- aenss. van), notaris. 25, e.v. Waschhuis van hertog Al brecht van Beieren104 WassenaarJPhilips van) 194, 256 (n) bladz. Willem V van Beieren. (Graaf) 119 (n 1), 122, 122 (n 2), 126, 132, 140, 147. 152, 224 (n), 232 Willem I, hertog van Gelre en Gulik233 Willem I, prins van Oranje. 408 Willem II, prins van Oranje 384—387 Willem II, prins van Oranje. (Geboorte van) 384, 385 Willem III, prins van Oranje. (Geboorte en doop van) 389 Willem III, prins van Willem IV, prins van Wilhelmina, prinses van Prui sen 392 Willem. (Broeder), biechtvader van hertog Albrecht van Beieren Willem „clairoghe” Willem, graaf van Oostervant 124 (n), 160, 172, 244, 265 Willem II van Holland. (Graaf), Roomsch-Koning 135. 136, 138, 139, 141 Willem III van Henegouwen. (Graaf). 122 (n 2), 125, 139, 145 Willem IV van Henegouwen. (Graaf) 118,119 (n 1), i22(n2), 141, 262 Wassenaar Catwijk. van273 Wateringhe. (Heer Willem van) 148, 237 Wateringhe. (Vrouwe van). 214 Watervloeden in Holland 120 Weerck. (Cornelis Jansen van de), brouwer Werving van een soldaat in 1622 Wesenbeeck. (Michiel van). Wesenbeecq zie Wesenbeeck. Wessem, [moet zijn: Wessels], (Mej. W.)350 Westhreene. (T. van). 333, 338 Westlandsche stoomtram 314, 315 Whitlau politiedienaar 418 Wickevoort Crommelin. (Mr. A. H. van)299 Wiinken „rottenvangher” 166 Wildelant. (Hendrik Bruno) 5, 6, 31, 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 505