INHOUD. Bladz. I 79 ÏI3 269 281 331 381 353 361 Dr. H. Brugmans. Uit de Protocollen der Haagsche notarissen II Dr. W. W. van der Meulen. De Beteekenis van de Haagsche opstootjes in den Patriottentijd, met twee afbeeldingen C. H. Peters. Het Grafelijk leven in die Haghe, in de tweede helft der xive eeuw, met tien afbeeldingen en een plattegrond Dr. J. H. FIolwerda Jr. Een Romeinsche stad bij den Haag, met acht afbeeldingen Mr. L. G. N. Bouricius. Het publiek vervoerwezen van den Haag in de xixe eeuw, met dertien afbeeldingen. Dr. Joh’. Dyserinck. Plet letterkundig genootschap „Oefening kweekt kennis”, 183428 Februari 1909, met negen afbeeldingen Aug. Sassen. De luchtreizigers Blanchard in den Haag 1807 M. Mazel. Van een aap in 1777 Jhr. J. H. Hora Siccama. ,,’t Blijft Oranje boven, met vijf afbeeldingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 7